Geri

“Yargıtayın Hizmet İçi Eğitim Politikası ve Gerekçeli Karar” Konulu Çalışma Grubu Toplantısı Bolu’da Gerçekleştirildi

Bolu 17-18 Aralık 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
“Yargıtayın Hizmet İçi Eğitim Politikası ve Gerekçeli Karar” Konulu Çalışma Grubu Toplantısı Bolu’da Gerçekleştirildi

“Yargıtayın Hizmet İçi Eğitim Politikası ve Gerekçeli Karar” konulu Çalışma Grubu Toplantısı 17-18 Aralık 2021 tarihlerinde “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi kapsamında Bolu’da gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda Yargıtayın eğitim politikası üzerinde durularak Yargıtaydaki karar vericilere projenin eğitim bileşeni kapsamında yapılması öngörülen faaliyetlere ilişkin genel bir bilgilendirme yapıldı. Ayrıca eğitim konularından biri olan gerekçeli karar konusu derinlemesine ele alınarak “Yargıtay Gerekçeli Karar Rehberi Taslağı” değerlendirildi.

 

Toplantıda açış konuşmalarını Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca yaptı. Urse konuşmasında Avrupa Konseyi ile Yargıtay arasındaki iş birliğinin gün geçtikçe güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki kurumun ortak amacının Yargıtayın mevcut iş yükünü etkin şekilde yönetmesi, yargı kararlarının kalitesinin artırılması ve içtihat tutarlılığının artırılmasına katkı sağlanması olduğuna, bu kapsamda yeni bir eğitim politikası geliştirileceğine ve bu toplantının geliştirilmesi öngörülen eğitim politikası açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Akarca ise Yargıtayın gerekçeli kararlarının projenin eğitim bileşeni açısından çok önemli bir yeri olduğunu ve Yargıtayın bu konuyu ele almasının yüksek mahkemenin liderlik ve eğitici rolünün bir gereği olduğunu ifade etti.

 

Toplantıda Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları dâhil olmak üzere yaklaşık 110 katılımcı yer aldı. Düzenlenen oturumlara Yargıtay Başkan Vekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Başkan Vekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay ve 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş başkanlık yaptı. Kapanış oturumunu ise Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca yönetti. Oturumlara sunumlarıyla katkı sağlayan konuşmacılar arasında Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Avrupa Konseyi Proje Yöneticisi Güniz Gürer, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet Aydın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cennet Engin Demir, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı yer aldı.

 

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türk Yargıtayı projenin son yararlanıcısıdır.