Üniversite semineri Rize’de gerçekleştirildi

Rize 10 Kasım 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Üniversite semineri Rize’de gerçekleştirildi

Türkiye Anayasa Mahkemesinin (AYM) Desteklenmesi Projesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan üniversite seminerlerinden ikincisi 31 Ekim 2022 tarihinde Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlendi. Konferansa Anayasa Mahkemesi Başkanı, Başkan Yardımcıları, mahkeme üyeleri ve raportörleri, Rize Valisi, Üniversite Rektörü, hukuk fakültesi öğretim üyeleri ve Avrupa Konseyi temsilcileri katıldı.

Seminer Dr. Yusuf YILMAZ ve Rize Valisi Kemal ÇEBER'in açılış konuşmalarıyla başlamış, konuşmaların ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü ARSLAN, Anayasa Mahkemesi (AYM) hakkında bir sunum yapmıştır. AYM'nin 60 yıldır yüksek yargı organı olarak görev yaptığını ve kanunların anayasaya uygunluğunu denetlediğini, ayrıca AYM’nin son 10 yıldır bireysel başvuruları da incelediğini açıklamıştır. Son on yılda önem kazanan hak temelli yaklaşım sayesinde Mahkeme'nin yaşam hakkı, ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, örgütlenme özgürlüğü, özel hayata saygı hakkı, mülkiyet hakkı gibi anayasal hak ve özgürlükleri güvence altına alan çok önemli kararlar aldığını belirtmiştir.

Panel oturumunda bireysel başvuru mekanizması, Mahkeme kararlarının objektif ve sübjektif etkisi, ikincillik ilkesi ve kabul edilebilirlik kriterleri gibi hususlar önemli içtihatlardan somut örnekler verilerek sunulmuştur. Bu oturumun moderatörlüğünü AYM Başkanvekili Hasan Tahsin GÖKCAN, AYM Üyeleri Yıldız SEFERİNOĞLU ve Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ yapmıştır.

Etkinliğe hukuk fakültesinden yaklaşık 500 öğrenci katılım sağlamıştır. Bu interaktif seminer sırasında öğrenciler panelistlere soru sorma fırsatı bulmuşlardır. Bu konferans, Proje kapsamında yapılması planlanan 30 seminerin bir parçası olarak düzenlenen etkinlik, yerel ve ulusal basında da yer almıştır (aşağıdaki haber linklerine bakınız).

“Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi” Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından uygulanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Projenin nihai faydalanıcı kurumudur.

 

Zühtü Arslan: Anayasa Mahkemesi, temel hak ve özgürlükleri koruyor - Rize Haberleri (dha.com.tr)

Aym Başkanı Arslan: "anayasa Mahkemesi Ideoloji Yönlü Yaklaşımdan Hak Yönlü Yaklaşıma Yönelmiştir" - Rize (iha.com.tr)

AYM Başkanı Arslan Rize'de (pazar53.com)