Help Online Eğitimi: Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddet Eğitimi Türkçe çevirisi ve adaptasyonu ile kullanıma açıldı.

Help Online Eğitimi: Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddet Eğitimi Türkçe çevirisi ve adaptasyonu ile kullanıma açıldı.

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi çerçevesinde Türkçeye çevirisi ve adaptasyonu yapılan Help Online Eğitimi: Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddet Eğitimi aşağıdaki HELP sayfasından ve bağlantıdan, HELP online eğitim programinda hesabı olan/hesap açan herkesin ulaşabileceği şekilde erişime açılmıştır.

http://help.elearning.ext.coe.int/login/index.php

http://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=3380

HELP Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddet Eğitimi, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne (İstanbul Sözleşmesi) odaklanarak, kadın ve kızlara yönelik şiddetin önlenmesini ve bu kişilerin şiddetten korunmasını düzenleyen içtihadı, uluslararası ve Avrupa’daki yasal çerçeveyi ve temel kavramları interaktif bir şekilde ele almaktadır.