Türk Avukatlar İnsan Hakları Eğitim Programı Çerçevesini Gözden Geçirdi

Ankara 11-12 Nisan 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türk Avukatlar İnsan Hakları Eğitim Programı Çerçevesini Gözden Geçirdi

 

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi (SCOBAL Projesi) kapsamında avukatlara yönelik insan hakları eğitim programı geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 1. Çalışma Grubu Toplantısı 11-12 Nisan tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Ulusal ve uluslararası danışmanlar, Türkiye Barolar Birliği ve 7 pilot baronun temsilcileriyle birlikte hem içerik hem de yöntem bakımından 2 günlük eğitim programının çerçevesini tartıştı. Kamu Denetçiliği Kurumu ve İnsan Hakları Ortak Platformu temsilcileri de tartışmalara katkıda bulundu.

Toplantı, özellikle yetişkin eğitiminin temel ilkelerine ve uygulama örnekleri ile katılımcılara gösterilen yenilikçi eğitim tekniklerine odaklandı. Küçük grup tartışmaları sırasında katılımcılar, eğitim modülleri ve materyallerinde başvurulacak ilgili uluslararası standartları, ulusal mevzuatı ve AİHM ile Türk yüksek mahkemelerinin içtihadını ayrıntılı olarak inceledi.

Proje kapsamında Avrupa Konseyi, Türkiye çapında 5000 avukata insan hakları eğitimi verecektir.