Geri Türk avukatlar ve uluslararası danışmanlar avukatlara yönelik insan hakları eğitim müfredatını tartıştı

Ankara 7 - 8 Mart 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türk avukatlar ve uluslararası danışmanlar avukatlara yönelik insan hakları eğitim müfredatını tartıştı

 

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi (SCOBAL Projesi) kapsamında düzenlenen Çalışma Grubu Hazırlık Toplantısı 7-8 Mart tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası danışmanlar, pilot baroların ve TBB’nin temsilcileri ile birlikte pilot barolarda eğitim sürecine dâhil edilecek olan insan hakları eğitim müfredatıyla ilgili çeşitli konuları tartıştılar. Çalışma grubuna yargı ve savcılık makamından temsilciler ile STK temsilcileri de katıldı.

Katılımcılar, SCOBAL Projesi kapsamında verilecek eğitimlerin bir parçası olarak online eğitim uygulamalarını tartıştı. Online eğitimler, HELP platformunun (Hukuk Profesyonelleri İçin İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı) işlevselliğine dayanılarak geliştirilecek.

Toplantıda, verilecek olan meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerin detaylarının yanı sıra eğitimlerin süresi ve yapısı gibi konular da görüşüldü.

Katılımcılar baro yönetimleri için özel olarak hazırlanacak bir insan hakları eğitim rehberi geliştirilmesi önerisini destekledi. Söz konusu rehber, eğitimlerin organizasyonu, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında pratik tavsiyelere ek olarak faydalı form ve örnekler de içerecektir. Rehber, Proje kapsamında geliştirilecek insan hakları eğitimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak açısından faydalı bir araç olarak görülmektedir.