Geri

Türk Yargıtayı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden İçtihat Veri Tabanı Uzmanlarıyla Bir Araya Geldi

Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bilgi Teknolojileri Uzmanları Yüksek Mahkeme İçtihatlarının Çevrim İçi (Online) Olarak Yaygınlaştırılması Konusunda Bilgi ve Deneyimlerini Paylaştı
Ankara 11 Ocak 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türk Yargıtayı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden İçtihat Veri Tabanı Uzmanlarıyla Bir Araya Geldi

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi kapsamında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Bilgi Teknolojileri (BT) Direktörü ve HUDOC Birimi Başkanı ile 24 Ocak 2020’de Strazburg’da yapılan ilk toplantının ardından ikinci toplantı 11 Ocak 2021’de çevrimiçi olarak düzenlendi. HUDOC; AİHM içtihadına, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu karar ve raporlarına ve Bakanlar Komitesi kararlarına erişim sağlayan bir bilişim sistemi olarak AİHM içtihatlarının yaygınlaştırılmasında çok önemli bir rol oynuyor.

Yargıtayın daha modern ve kullanıcı dostu bir sistem ile kararlarını halka açmaya yönelik hedefinin proje kapsamında gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. 2015 yılından itibaren tüm kararlarını halka açan ve hâlen beş milyondan fazla kararını internet sitesi üzerinden paylaşmakta olan Yargıtay, kararlarına erişim imkânlarını daha da kolaylaştırarak hukukun tüm ülkede eşit şekilde uygulanmasına yönelik anayasal görevine uygun şekilde çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Toplantıda dijital adalet, tercih edilebilecek yazılım programları, yargıda yapay zekâ kullanımı ve bilişim alanındaki güncel gelişmeler konusunda bilgi ve deneyim paylaşımında da bulunuldu.

Toplantının açış konuşmasını yapan Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım, özellikle COVID-19 salgınından sonra tüm dünyada dijital adalete dönüşüm konusunda yoğun bir çaba gözlemlendiğini belirterek hiçbir yargı sisteminin bu dönüşümün dışında kalmak istemediğini ifade etti. Daha sonra söz alan AİHM BT Direktörü Sn. Francis Doherty HUDOC platformunun şu anda nasıl işlediği konusunda bilgi verirken gelecekte yapılacak değişikliklerden söz etti ve bazı önerilerde bulundu. HUDOC Birimi Başkanı Sn. Stefano Palermiti ise, HUDOC sistemine ilişkin bir sunum yaptı.

AİHM bünyesindeki HUDOC’un başarısı, kararlarını yaygınlaştırmak isteyen yüksek mahkemeler açısından eşsiz bir örnek teşkil ediyor.

Projenin amaçları ve başarısı bakımından yararlı sonuçlar elde edilen bu toplantı, Avrupa Konseyi tarafından “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlendi.