Ceza infaz kurumu izleme araç seti izleme kurulu üyelerine sunuldu

Ankara 15 Nisan 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Ceza infaz kurumu izleme araç seti izleme kurulu üyelerine sunuldu

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplam 67 izleme kurulu üyesi, sivil izleme kurulları için hazırlanan izleme standart ve araçlarına ilişkin bilgilendirme toplantısına katılarak söz konusu belgeye ilişkin katkılarını sundu.

15 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıyla, ülke çapında yeknesak bir ceza infaz kurumu izleme yaklaşımı oluşturulması amacıyla geliştirilen izleme metodolojisi, kontrol listeleri, rapor şablonu ve konuya ilişkin uluslararası standartlar izleme kurulu üyelerine tanıtıldı. Bu araç setinin, uygulamaya koyulduğunda, ceza infaz kurumlarındaki koşulların ve mahpuslara gösterilen muamelenin uluslararası standartlar ve ulusal mevzuat ile ne ölçüde uyumlu olduğunun değerlendirilmesinde sivil izleme kurullarına yardımcı olması hedefleniyor.

Yürütülen verimli tartışmalar sonucunda katılımcılar, hazırlanan araç seti aracılığıyla ceza infaz sistemi aktörlerine spesifik tavsiyeler sunularak, Türkiye’de mahpuslara yönelik muamelenin iyileştirilmesi ve mahpusların rehabilitasyonundaki başarının artırılmasıyla ceza infaz kurumu izlemesinde artı değer sağlanacağı konusunda görüş birliğine vardılar. Toplantı sırasında ayrıca, danışmanlar ve proje ekibi tarafından, COVID-19 salgını süresince ceza infaz kurumu izleme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi adına çeşitli Avrupa ülkelerinde görülen iyi uygulama örnekleri sunuldu ve izleme kurulu üyeleri de pandemi koşullarında yaptıkları ceza infaz kurumu ziyaretlerine ilişkin deneyimlerini paylaştı.

İzleyen süreçte, araç setinin sivil izleme kurullarına sunulmasını amaçlayan yedi bilgilendirme toplantısı daha düzenlenmesi ve sekiz farklı ceza infaz kurumunda yapılacak pilot ziyaretlerle uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi planlanıyor.

Söz konusu toplantı, İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından fonlanan “Türkiye’de Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” kapsamında gerçekleştirildi.