Geri

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu personeli “çocukların özgürlüklerinden yoksun bırakıldıkları yerlerin izlenmesi” konusunda eğitildi

Ankara 20-21 Aralık 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu personeli “çocukların özgürlüklerinden yoksun bırakıldıkları yerlerin izlenmesi” konusunda eğitildi

Çocukların özgürlüklerinden yoksun bırakıldıkları yerlerin izlenmesine dair bir eğitim Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK) bir grup personeline bir Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak girişimi olan Yatay Destek II programı altındaki “Türkiye’deki göçmenlerin ve insan ticareti mağdurlarının insan hakları açısından korunması” projesi kapsamında sunuldu.

TİHEK, insan haklarının korunması ile geliştirilmesinden ve işkence ve kötü muamelenin önlenmesi konusunda ulusal önleme mekanizmasından sorumlu Kurum olarak, çocuklar da dahil olmak üzere kişilerin cezaevleri, kabul ve geri gönderme merkezleri, psikiyatrik kuruluşlar ve çocuklara mahsus sevgi evleri gibi özgürlüklerinden yoksun bırakıldıkları yerlere haberli yahut habersiz ziyaretler yapmaktadır.

Avrupa Konseyi, TİHEK’in yukarıda zikredilen izleme ziyaretleri konusunda kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla, başka bir Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi projesi altında daha evvel Çocuklar için Savunma isimli sivil toplum örgütü tarafından kaleme alınmış bulunan, “çocukların özgürlüklerinden yoksun bırakıldıkları yerlere yapılacak ziyaretler” isimli kitapçığı Türkçe’ye çevirtmiş ve bahse konu kitapçık baz alarak bu konuda eğitim modülleri geliştirmiştir.

Kurum’ın uzman yardımcıları, uzmanları ve koordinatörlerinden oluşan 26 kişilik bir ekip eğitime icabet etmişlerdir. Daha evvel çok kereler izleme ziyaretleri icra etmiş bir katılımcıya göre, eğitim, ilgili Avrupa Konseyi ve uluslararası standartları konusunda bilgi edinilmesi açısından oldukça faydalı olmuştur.

İleri ki dönemde, çocuk dostu iletişim becerilerini geliştirmeyi hedef alan ayrı bir eğitim de TİHEK personeline proje kapsamında Avrupa Konseyi tarafından sunulacaktır.

 

Bu eğitim, bir Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi ortak programı olan “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek II - 2019-2022” çerçevesinde yürütülen “Türkiye’deki Göçmenler ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında sunulmuştur.