Geri

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi Açılış Konferansı

Ankara 26 Haziran 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi Açılış Konferansı

 

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa finanse edilen “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesinin açılış konferansı 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara Hilton Otel’de gerçekleştirildi. Konferansa Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Konseyi temsilcileri, Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcisi, Yargıtay hukuk ve ceza daire başkanları ve üyeleri ile tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları, bölge adliye mahkemesi ve ilk derece mahkemesi hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları, adalet kuruluşları ve yüksek mahkemelerden, büyükelçiliklerden ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler olmak üzere yaklaşık 330 kişi katıldı.

 

Konferansın ilk günü, sırasıyla Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Sayın Christophe Poirel, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Sayın Christian Berger, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül ve Yargıtay Birinci Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit açılış konuşmalarını yaptılar. Açılış konuşmalarını takiben proje, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Dr. Mustafa Saldırım ve Avrupa Konseyi Yargı Sektörü Reformu Birimi Başkanı Sayın Sophio Gelashvili tarafından tanıtıldı. Projenin paydaşları arasında bulunan ve yargı sektöründe yer alan çeşitli kurumlardan temsilciler, iki oturumda projenin öngörülen sonuçlarına ilişkin görüşlerini paylaştılar. İlk günün sonunda, Avrupa Konseyi Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu (CEPEJ) Eski Başkanı Sayın Georg Stawa, ilgili uluslararası standartlar ve iyi uygulama örneklerine ilişkin bir uzman sunumu gerçekleştirdi.

 

Programın ikinci günü ise, katılımcıların proje kapsamında önceden belirlenen konuları tartıştıkları “Yargının Etkinliği Çalıştayı” yapıldı. Çalıştay kapsamında katılımcılar, bir grup çalışması gerçekleştirmek amacıyla Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları, ilk derece ve bölge adliye mahkemesi hâkimleri, ilk derece Cumhuriyet savcıları ve Yargıtay personeli olarak gruplara ayrıldılar. Grup çalışmasının çıktıları öğleden sonra düzenlenen iki oturumda katılımcılarla paylaşıldı.