Geri

Güçlü koordinasyon, etkili kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları ve saha çalışanlarının kapasitelerinin arttırılması ile Türkiye'de insan ticareti mağdurlarının tespitinin iyileştirilmesi

Ankara 18 Ekim 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Güçlü koordinasyon, etkili kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları ve saha çalışanlarının kapasitelerinin arttırılması ile Türkiye'de insan ticareti mağdurlarının tespitinin iyileştirilmesi

"Türkiye'deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi" başlıklı Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesinin yürütülmesinden sorumlu proje ekibi, Avrupa İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü (18 Ekim) vesilesiyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM), İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanı Sn. Osman Koramaz ile Türkiye'de insan ticareti mağdurlarının tespitinin daha da iyileştirilmesini ve kamuoyunun konuyla ilgili farkındalığının güçlendirilmesini sağlayacak yol ve yöntemler hakkında söyleşi yapma fırsatı buldu.

Sn. Koramaz, insan ticaretinin her yaştan, renkten, kökenden ve milletten insanı ilgilendiren bir suç olduğunu hatırlatarak, her devletin insan ticareti mağdurlarının haklarının korunmasına ilişkin kapsamlı bir mevzuata sahip olmasının önemini vurguladı ve konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye'de tespit edilen insan ticareti mağdurlarının sayısı 2019-2020 yılları arasında %32 oranında artış gösterdi. Bu başarı, GİGM tarafından kamu ve özel sektördeki aktörlere verilen sayısız eğitim, düzenlenen bilinçlendirme faaliyetleri, eğlence sektörü ve evde temizlik hizmetleri gibi insan ticareti yönünden risk taşıyan sektörlerde çalışan kişilere yönelik kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra emek sömürüsüne yol açan çevrim içi dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla İŞKUR ile yapılan iş birliği sayesinde gerçekleşti.” Sn. Koramaz ayrıca Türkiye'de insan ticareti mağdurlarının tespitinin iyileştirilmesi için güçlü koordinasyon, etkili kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları ve saha çalışanlarının kapasitelerinin arttırılmasının gerekli olduğuna değindi.

Sn. Koramaz, sivil toplum kuruluşlarının insan ticaretiyle mücadelede yer almalarının önemine dikkat çekerek pandeminin GİGM ve çeşitli STK'lar tarafından sağlanan çevrim içi eğitimler yardımıyla var olan iş birliklerini daha da güçlendirmek için bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Sn. Koramaz, “Türkiye'de hızla büyüyen bir mekanizma olan ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini sağlayan GİGM’in koordine ettiği İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonu’nun rolü hayati öneme sahiptir” dedi. Ayrıca il göç idaresi müdürlükleri koordinasyonunda 2019 yılında ilk defa 7 ilde İl İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonu toplantıları gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında bahse konu komisyon toplantılarını gerçekleştiren il sayısı 36 olup 2021 yılında 70 ilde gerçekleştirilmiştir. Hedef 2021 yılı sonuna kadar Türkiye'deki 81 ilin tamamında İl İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonu’nun toplanması ve ilerleyen süreçte her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesidir.

Farkındalık arttırma söz konusu olduğunda, hedef kitlenin doğru seçilmiş olması kaydıyla, en etkili aracın sosyal medya olduğunu doğrulayan Sn. Koramaz iyi niyet elçilerinin de kamu bilincini artırmada oldukça etkili olduğunu belirterek GİGM’in bu doğrultuda yeni iş birlikleri kuracağının sinyalini verdi.

Bunun yanı sıra öğrencilerin ve gençlerin sürece katılımına büyük önem verdiklerini ifade ederek GİGM İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı bünyesinde mevcut staj pozisyonlarının sayısı konusunda herhangi bir sınırlama olmadığını, gözettikleri tek koşulun stajını tamamlamış öğrencilerin iyi niyet elçisi olmaları ve akranlarının insan ticareti konusundaki farkındalıklarının artmasına yardımcı olmaları olduğunu söyledi.

Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi, Bakanlar Komitesi tarafından 3 Mayıs 2005 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin sunduğu temel katma değer, insan hakları perspektifinin benimsenmiş olması ve mağdurların korunması hususuna odaklanılmasıdır. Sözleşmenin bir diğer önemli katma değeri ise Sözleşmede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesini denetlemek üzere kurulan ve İnsan Ticaretine Karşı Eylem Uzmanlar Grubu (GRETA) ve Taraflar Komitesi’nden oluşan izleme sistemidir.

Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi, Türkiye'de TBMM tarafından onaylanarak 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Devam etmekte olan "Türkiye'deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” başlıklı Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi, İnsan Ticaretine Karşı Eylem Uzmanlar Grubu'nun (GRETA) Türkiye hakkındaki ilk değerlendirme raporunda yer verdiği tavsiyelerden yararlanmaktadır.