Geri

“İçtihat Birliğinin Güçlendirilmesi Hazırlık Çalıştayı” Gerçekleştirildi

Ankara 17-18 Mart 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
“İçtihat Birliğinin Güçlendirilmesi Hazırlık Çalıştayı” Gerçekleştirildi

“İçtihat Birliğinin Güçlendirilmesi” konulu Hazırlık Çalıştayı 17-18 Mart 2022 tarihlerinde “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi kapsamında Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu’nda uluslararası katılımla gerçekleştirildi. Düzenlenen iki günlük çalıştayda Yargıtay modeli esas alınarak temyiz mahkemelerinin içtihat birliğini sağlama konusundaki görev ve sorumlulukları ele alındı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca yaptığı açış konuşmasında “Bu çalıştaydan alacağımız sonuçlar, bölgesel ve ulusal içtihat forumlarını nasıl yapılandıracağımıza ilişkin somut çözümler sunarken, Yargıtayın içtihat birliğini sağlamaya yönelik çabaları için de önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır,” dedi. Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse ise açış konuşmasında içtihat tutarlılığı ve kanunun yeknesak şekilde uygulanmasının kanun önünde eşitlik ilkesi açısından esas olduğunu vurguladı.

Oturum başkanlıklarını Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil ile Yargıtay Birinci Başkan Vekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak’ın yaptığı çalıştayın ikinci gününde Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Başkanı Hikmet Onat, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uzman Hukukçusu Ali Bozkaya, Avrupa Konseyi Danışmanı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı ile Avrupa Konseyi Danışmanı ve İspanya Adalet Bakanlığı Hukuk Müşaviri Vanessa Untiedt de etkinliğe sunumlarıyla katkı sağladı.

Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları dâhil olmak üzere her bir gün yaklaşık 120 katılımcının katkı sunduğu çalıştayda hukuk daireleri ve ceza daireleri özelinde içtihat tutarlılığı konusunda somut çözümler ve öneriler geliştirildi.

 

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türk Yargıtayı projenin son yararlanıcısıdır.