Proje kapsamında gerçekleştirilen ihtiyaç değerlendirme ziyaretleri

Proje kapsamında gerçekleştirilen ihtiyaç değerlendirme ziyaretleri

 

Proje kapsamında pilot barolara ihtiyaç değerlendirme ziyaretleri düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi danışmanları, Proje Ekibi ve Türkiye Barolar Birliği’nden [https://www.barobirlik.org.tr/] temsilciler ile birlikte projede pilot baro olan Diyarbakır, Mersin, İzmir, İstanbul, Trabzon, Ankara ve Van Barosu’nu ziyaret etmiştir. Bu ziyaretlerde, avukatlar, baroların insan hakları merkezlerinin üyeleri, yönetim kurulları ve STK temsilcileri ile görüşülmüştür.

İhtiyaç değerlendirme süreci iki başlık altında yürütülmüştür: ilgili baroların insan hakları merkezlerinin eğitim kapasitesi ve kurumsal kapasitesi.

Bu ziyaretlerden sonra eğitim ihtiyaçlarına ilişkin bir rapor hazırlanacaktır. Bu raporda avukatların eğitim ihtiyaçları ile eğitim modüllerini hazırlarken ve barolarda eğitim düzenlerken kullanılacak yöntemlere ilişkin tespitler yer alacaktır. Bu rapor, AK HELP eğitimlerine [http://help.elearning.ext.coe.int/] göre hazırlanacak eğitim modüllerinin (meslek öncesi, meslek içi ve online eğitim) geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Eylem Planının geliştirilmesinde de eğitim ihtiyaçlarına ilişkin rapordan yararlanılacaktır. Pilot barolardaki insan hakları merkezlerinin kurumsal kapasitelerine ilişkin ihtiyaç değerlendirme sürecini takiben hazırlanacak bu Eylem Planında bazı tespitler ve öneriler yer alacaktır. Eylem Planında ayrıca insan hakları merkezlerinin kurulması ve işler hale gelmesi için uygulanması gereken faaliyetler ve Proje kapsamındaki her bir faaliyete ilişkin kaynaklar, takvim ve proje ortaklarının sorumlulukları belirtilecektir.

Rapor edilen tespitler ışığında, ihtiyaç değerlendirme sürecine dâhil olan danışmanlar, pilot barolar, TBB ve Avrupa Konseyi temsilcileri insan hakları merkezlerine ilişkin taslak yönergeler üzerinde çalışmaya başlayacaktır. Bu yönergeler ile, tüm barolarda uygulanabilecek, insan hakları merkezlerinin yapısı, organizasyonu, işleyişi, sorumlulukları, personeli ve mali boyutlarına ilişkin yasal çerçeve belirlenmelidir.