Geri

Dünya Kadınlar Gününde: cinsiyetçiliğin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için çağrı

Ankara 5 Mart 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Dünya Kadınlar Gününde: cinsiyetçiliğin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için çağrı

Dünya Kadınlar Günü'nde, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi ve ortakları, gerçek anlamda bir toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması önünde ciddi engeller oluşturan ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığını besleyen cinsiyetçiliğin ve toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının önlenmesi ve ortadan kaldırılmasıçağrısında bulunmaktadır.

2019 yılında, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından, cinsiyetçiliğin önlenmesi ve ortadan kaldırılması üzerine CM / Rec (2019) 1 nolu Tavsiye Kararını kabul ederek, dil ve iletişim; internet ve sosyal medya; medya, reklam ve diğer iletişim yöntemleri; iş yeri; kamu sektörü; adalet sektörü; eğitim kurumları; kültür ve spor gibi hem kamusal hem de özel olmak üzere birçok alanda cinsiyetçiliğin önlenmesi ve kınanması için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunmuştur. Tavsiyenin tam metnini Türkçe olarak burada bulabilirsiniz .

Cinsiyetçilik ve toplumsal cinsiyet kalıpyargıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Avrupa Konseyi’nin bir video da içeren bu konudaki özel sayfasına bakabilir ve Testi çözebilirsiniz.

Avrupa Birliği / Avrupa Konseyi ortak projesi olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve polis ve jandarma da dahil İçişleri Bakanlığı ile işbirliğiyle Avrupa Konseyi tarafından yürütülen Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı Kapsamlı Kurumsal Müdahale Geliştirme projesi, Kadına Yönelik Şiddet ve Evİçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) standartlarının etkin ve koordineli bir şekilde uygulanması için Türkiye'de kurumsal mekanizmaları güçlendirme ve bu alanda çalışan kilit kamu görevlilerinin kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak programı "Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek 2019-2022" kapsamında uygulanmaktadır.