Türkiye’de İnsan Hakları Konulu Eğitici Eğitimi

Ankara 14 Kasım 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türkiye’de İnsan Hakları Konulu Eğitici Eğitimi

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında insan hakları eğitimleri başlamıştır. İlk grup eğitici adayı, hem temel haklar ile ilgili içeriğin hem de yetişkin eğitimi yöntemlerinin ele alındığı 3’er günlük iki oturuma katılmıştır.

Bu eğitici eğitimi ile Kasım ve Aralık 2019’da düzenlenecek diğer eğitici eğitimleri neticesinde toplam 150 avukat, insan hakları konularında ulusal eğitici olmak üzere eğitim alacaktır. Bu eğitimlerin sonrasında, 2020’de, seçilen eğiticiler tarafından, 5000 avukata yönelik aşamalı eğitimler düzenlenecektir.