Sivil İzleme Kurulları Projesi kapsamında Dördüncü Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Ankara 30 Mart 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Sivil İzleme Kurulları Projesi kapsamında Dördüncü Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesinin Dördüncü Yürütme Kurulu Toplantısı 30 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda, geçtiğimiz 6 ayda (Ekim 2020 – Mart 2021) ulaşılan sonuçlar ve COVID-19 salgınının sebep olduğu zorluklara rağmen projenin çalışma metodolojisini yeni koşullara adapte etmekteki başarısı ele alındı. Katılımcılarla paylaşılan kazanımlar arasında, izleme kurulları için hazırlanan ceza infaz kurumu izleme araç setinin yazım sürecinin tamamlanması ve izleme kurullarının yasal çerçevesine ilişkin değişiklik önerilerinin ilgili ulusal makamlara sunulması yer aldı. Önerilen yasal değişikliklerin, Türkiye İnsan Hakları Eylem Planı ile aynı doğrultuda olduğu ve bu değişikliklerin ulusal makamlarca kabulünün izleme kurullarının bağımsızlıklarının ve faaliyetlerinin etkilerinin güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olacağı vurgulandı.

Toplam 30 kişinin katıldığı toplantıda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, akademi ve sivil toplum temsilcileri ile sivil izleme kurulu üyeleri ve infaz hâkimi; ayrıca İsviçre, İsveç ve Kanada Büyükelçilikleri ve Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile Avrupa Konseyi temsilcileri bir araya geldi. Proje Yürütme Kurulu üyeleri verimli tartışmalar yürüterek, gelecek dönem (Nisan – Eylül 2021) için hazırlanan faaliyet planını kabul etti.

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından finanse edilmektedir.