Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesinin etkisinin değerlendirilmesine yönelik temel durum değerlendirme çalışması konusunda birinci toplantı

Abant-Bolu 14 Aralık 2016
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesinin etkisinin değerlendirilmesine yönelik temel durum değerlendirme çalışması konusunda birinci toplantı

“Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi” başlıklı AB-AK Ortak Projesi çerçevesinde hâkimler, savcılar, HSYK temsilcileri, uluslararası ve ulusal uzmanlardan oluşan on bir kişilik bir grup, 14 Aralık 2016 tarihinde Abant’ta bir araya gelmiştir. Toplantıda HSYK’ya etikle ilgili gelen şikâyetlerin incelenmesine ve diğer birtakım unsurlara dayalı bir temel durum değerlendirme çalışması aracılığıyla, projenin yargı etiğindeki ilerlemeye katkısı ve HSYK’nın etik şikâyetlerini ele alma kapasitesi konusundaki kamusal güven ve memnuniyete katkısı bakımından etkisinin değerlendirilmesine yönelik metodolojiye son halinin verilmesi hususuna odaklanılmıştır.

Temel durum değerlendirme çalışması, Türkiye’de yargı etiği belgesinin tamamlanmasından ve yaygınlaştırılmasından önceki durumun ortaya konmasına ve belgenin kabul edilmesi ve uygulanması ile sağlanacak ilerlemenin değerlendirilmesine yönelik bir araç temin edecektir. Bu ilk toplantıda katılımcılar, temel durum değerlendirme çalışması ekibini belirlemiş ve çalışma planı üzerinde tartışmışlardır. Çalışmanın gözden geçirilmesi için ilerlemeyi izlemek üzere ikinci toplantı, takip çalışması için de üçüncü ve son toplantı gerçekleştirilecektir.