Avrupa Konseyi - Avrupa Birliği Ortak Projesi kapsamında düzenlenen 1. Çalışma Grubu Toplantısının odak noktası Türkiye’deki Baroların İnsan Hakları Merkezlerine yönelik Eylem Planı geliştirilmesi olmuştur.

Ankara 13-14 Şubat 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Avrupa Konseyi - Avrupa Birliği Ortak Projesi kapsamında düzenlenen 1. Çalışma Grubu Toplantısının odak noktası Türkiye’deki Baroların İnsan Hakları Merkezlerine yönelik Eylem Planı geliştirilmesi olmuştur.

 

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi kapsamında, 13-14 Şubat 2019 tarihinde, Ankara’da, İnsan Hakları Merkezlerinin (İHM) işleyişini güçlendirmek amacıyla Eylem Planı geliştirilmesine yönelik 1. Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Türkiye Barolar Birliği (TBB), pilot baro olan Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Trabzon ve Van Barolarının temsilcileri ile proje danışmanları ve Avrupa Konseyi yetkilileri katılmıştır.

Katılımcılar, İHM’lerin kurulması ve gerektiği şekilde işlerlik kazanması amacıyla uygulanacak faaliyetler ile her bir faaliyete yönelik kaynaklar, takvim ve ortakların sorumluluklarını ele almıştır. Ayrıca, İHM’lerin yapı, organizasyon, işleyiş, sorumluluk, personel ve finans durumu ile ilgili tüm barolarda uygulanabilecek yasal çerçeveyi sunacak taslak yönetmeliğin hazırlanması konusunu görüşmüşlerdir. Son olarak katılımcılar, İHM’lerin, özellikle tekrar eden insan hakları ihlallerini kayıt altına almak için kullanacağı veri tabanı ve iletişim ağının oluşturulmasına yönelik öneriler geliştirmiştir.

Türk Avukatlık Kanununun 110. maddesine göre TBB ve baroların temel görevleri arasında "hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak" bulunmaktadır. Bu amaçla, ülke çapında İnsan Hakları Merkezlerini kurmuşlardır. Projenin amacı bu merkezlerin kapasitelerini geliştirmek ve avukatların Avrupa insan hakları standartları konusunda farkındalığını arttırmaktır.