İhale Çağrısı: “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında ‘Elektronik Kütüphane’ kurulması

Ankara 26 Ekim 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İhale Çağrısı: “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında ‘Elektronik Kütüphane’ kurulması

Avrupa Konseyi, Türkiye’de Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi hakkında bir proje yürütmektedir. Bu çağrının amacı; insan hakları ve hukuk alanında yayınların elektronik versiyonlarından ve kitap formunda Türkçe kaynaklardan oluşan bir elektronik kütüphanenin hazırlanmasını, tasarlanmasını ve barıldırılmasını sağlamaya yönelik bir (1) hizmet sağlayıcı belirlemektir.

Gerekli belgeler [email protected] e-posta adresine 10 Kasım Çarşamba, (16:30 Türkiye Saati) tarihine kadar gönderilmelidir. Teklifler yalnızca belirtilen e-posta adresine (eklerle birlikte) şu konu başlığı ile gönderilmelidir: Tender-SCoBAL-E-library. Başka bir e-posta adresine gönderilen teklifler reddedilecektir.

Tüm sorular teklif göndermek için belirtilen son tarihten en az beş (5) gün önce (5 Kasım 2021–16:30 Türkiye Saati) ve yalnızca [email protected] adresine, konu kısmında “Questions-SCoBAL-E-library referansı ile gönderilmelidir.

Lütfen teklif çağrısı şartlarını dikkatle okuyunuz:

1: İhale Dosyası (Tender File)

2: Sözleşme (Act of Engagement)