Geri “Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Projesi Kapsamında Kısa Dönemli Ulusal Uzman İhale Çağrısı

Ankara 24 Mart 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Projesi Kapsamında Kısa Dönemli Ulusal Uzman İhale Çağrısı

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi olan “Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi” Projesi kapsamında “cezai konularda uzlaştırma, arabuluculuk ve tahkimin yanı sıra, AUÇ mekanizmalarına ilişkin strateji ve politika geliştirilmesi” konularında kısa dönemli ulusal uzman alımı için Avrupa Konseyi tarafından bir ihale çağrısına çıkılmıştır.

Bu çağrının amacı, projenin uygulanmasını desteklemek için alanlarında bilgi ve deneyim sahibi ulusal uzmanlardan oluşan bir danışman havuzu oluşturmaktır.

İlgilenen adayların, İhale Dosyasında belirtildiği şekilde, son başvuru tarihi olan 23 Nisan 2021 (23:59, GMT+2 -Ankara saati) tarihine kadar başvurularını göndermeleri gerekmektedir.

İhale teklifleri, yalnızca e-posta yoluyla (eklerle birlikte) ADR Project konu başlığı ile [email protected] e-posta adresine gönderilecektir. Başka bir e-posta adresine gönderilen teklifler reddedilecektir.

Tüm sorular, 19 Nisan 2021 saat 13:00’e (GMT+2 - Ankara saati) kadar sunulacak ve yalnızca yukarıda belirtilen e-posta adresine “Questions-Tender-ADR Project” konu başlığıyla gönderilecektir.

Seçilen uzmanlarla ileriki aşamalarda ihtiyaç dahilinde irtibata geçilecektir. Danışmanlık, ihale sonlandıktan ve sözleşmeler imzalandıktan hemen sonra başlayabilir.

Tüm belgeler İngilizce olarak sunulacaktır (Türkçe olarak sunulabilecek örnek belge hariç); bunun yapılmaması, ihalenin dışında kalınmasına neden olacaktır.

Lot

Seçilecek En Fazla Uzman Sayısı

Lot 1 - Cezai konularda uzlaştırma

25

Lot 2 – Arabuluculuk ve tahkim

25

Lot 3 – AUÇ mekanizmalarına ilişkin strateji ve politika geliştirilmesi

 

15

 

Ekli dosyalar (2 adet):

İhale Çağrısı Dosyası (Call for Tenders file)

Kontrat (Act of Engagement)

Sorular ve Cevaplar