Geri

Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi "Türkiye'deki Sığınmacıların, Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi" eylemi için Ulusal Uzman İhale Çağrısı (Genel Havuz)

Ankara 04 Haziran 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi’nin ortak girişimi “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek II (2019-2022)” programı çerçevesinde yürütülen “Türkiye’deki sığınmacıların, göçmenlerin ve insan ticareti mağdurlarının insan hakları açısından korunmasının güçlendirilmesi" eylemi kapsamında Türkiye’de bulunan ilgili paydaşlara teknik yardım ve kapasite geliştirme konusunda destek sunmak amacıyla ulusal uzman alımı için bir ihale çağrısına çıkılmıştır.

Bu çağrının amacı, ilgili projenin uygulanmasını desteklemek için alanlarında bilgi ve deneyim sahibi ulusal uzmanlardan oluşan bir danışman havuzu oluşturmaktır.

İlgilenen adayların, İhale Dosyasında ekli bulunan İhale Kural ve Belgeleri'nde belirtildiği şekilde son başvuru tarihi olan 30 Haziran 2020 tarihine kadar başvurularını göndermeleri beklenmektedir.

Seçilen danışmanlarla ileriki aşamalarda ihtiyaç dahilinde irtibata geçilecektir. Danışmanlık, ihale sonlandıktan ve sözleşmeler imzalandıktan hemen sonra başlayabilir.

Ekli dosyalar (2 tane):

Teklif Çağrısı Dosyası 

Kontrat