Türkiye’deki sivil izleme kurullarına ilişkin farkındalık oluşturma araçları

Ankara 30 Haziran 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türkiye’deki sivil izleme kurullarına ilişkin farkındalık oluşturma araçları

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi, faaliyetlerini COVID-19 salgını sebebiyle hayata geçirilen önlemler doğrultusunda uygulamaya devam ediyor. Bu bağlamda Proje, sivil izleme kurullarını rolü ile yetki ve sorumlulukları konusunda ilgili meslek mensuplarını ve toplumu bilgilendirmek amacıyla broşürler hazırlanması alanındaki çalışmalarına hız verdi.

Bu çalışmalar sonucunda toplumu, Adalet Komisyonlarını, mahpusları ve proje paydaşlarını bilgilendirmeye yönelik dört broşür hazırlandı. Bu broşürlerle:

  1. toplumun sivil izleme kurullarının işleyiş ve temel görevleri konusunda bilgilendirilmesi ve izleme kurullarında aktif görev almaları konusunda teşvik edilmesi;
  2. mahpusların sivil izleme kurularının yetkileri ve üstlendikleri görevler ile bu kurullardan nasıl faydalanılabileceğine ilişkin farkındalıklarının artırılması;
  3. roje paydaşlarının (infaz hâkimleri, adalet müfettişleri, kontrolörler, cumhuriyet savcıları, Ulusal Önleme Mekanizması, Kamu Denetçiliği Kurumu ve ceza infaz kurumu yönetimleri) sivil izleme kurullarının rolü ve başta ceza infaz kurumları olmak üzere, özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilerin tutuldukları yerlerin izlenmesindeki önemli işlevleri konusunda bilgilendirilmesi;
  4. Adalet Komisyonlarının sivil izleme kurulu üyelerinin seçim ve görevlendirmelerinde daha etkin, çoğulcu ve toplumsal cinsiyet dengesini gözeten bir yaklaşım benimsemesini sağlamak amacıyla farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

 

Broşürler Türkçe ve İngilizce dillerinde basılarak 2020 yılının ikinci yarısında ülke çapında dağıtılacak.

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından finanse edilmektedir.