Geri

Türk yetkililer insan haklarının daha iyi korunması yönünde kararlılık sergiliyor

Ankara 10 Mart 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türk yetkililer insan haklarının daha iyi korunması yönünde kararlılık sergiliyor

Türk yetkililer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra sığınmacılar, mülteciler ve insan ticareti mağdurlarının insan haklarının daha iyi korunması yönünde kararlılık sergilerken kadına karşı şiddet ve ev içi şiddete karşı daha kapsamlı ve kurumsal bir müdahalenin geliştirilmesine yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin desteği ile planlanıp uygulanan üç yeni eylem önümüzdeki iki yıllık dönemde yukarıda bahsedilen ve aralıksız olarak sürdürülen çalışmalara katkıda bulunacaktır.

AB/Avrupa Konseyi Ortak Programı olan “2019-2022 Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek” Yararlanıcı Kurumlar Yürütme Kurulunun bugün düzenlenen ilk toplantısında bu konunun altı çizilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Siyasi İşler Daire Başkanı Çağrı Çakır yaptığı açılış konuşmasında temel haklar alanındaki mevcut önceliklerle Yatay Destek programı kapsamındaki eylemlerin etkisi ve tamamlayıcı niteliğinin Türkiye’nin katılım süreci üzerindeki etkisini vurguladı. Sayın Çakır temel haklara ilişkin mevcut ve gelecek projelere dair genel bir değerlendirme de yaptı.

Avrupa Konseyi Programlar Genel Müdürü Verena Taylor Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinin Türkiye ile olan uzun soluklu işbirliğinin altını çizdi. “Bu işbirliği vatandaşlarının yaşamlarının değişmesinin önünü açmıştır ve Türkiye’nin Yatay Destek programından tam olarak faydalanıyor olmasından da büyük memnuniyet duymaktayım. Ancak, yetkililerin programı sahiplenmesi, kararlılık sergilenmesi ve kurumsal takip işbirliğinin sonuçlarının sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahiptir.” diyen Sayın Taylor sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “İşbirliğinin önemli bir bileşeni yetkililerin talebi üzerine hukuki ve siyasi danışmanlık sağlanmasına olanak tanıyan esnek bir araç olarak görülen Uzmanlık Koordinasyon Mekanizmasıdır. Türk yetkilileri bu araçtan faydalanmaları konusunda teşvik etmek isterim.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger bu vesileyle yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Yatay Destek kapsamında yer alan alanlar AB - Türkiye arasındaki ilişkilerdeki kilit konuları ele almakta olup aynı zamanda Avrupa Konseyinin yetki alanının tam kalbinde yer almaktadır. Bunlar hukukun üstünlüğü, temel haklar ve demokratik kurumların güçlendirilmesidir. Bu aracın en temel katma değeri AB – Türkiye işbirliğinin temel alanlarındaki belirli ihtiyaçlara yanıt verme kapasitesidir.”

 

BASIN AÇIKLAMASI