Türk Yargı Etiği Kurallarının Oluşturulmasına Yönelik 4. ve 5. Çalışma Grubu Toplantıları

Ankara 09 March 2017
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türk Yargı Etiği Kurallarının Oluşturulmasına Yönelik 4. ve 5. Çalışma Grubu Toplantıları

 

Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yargı etiği kurallarının hazırlanmasına yönelik Çalışma Grubu Toplantılarının dördüncüsü 15-17 Şubat 2017 tarihlerinde İzmir’de, beşincisi ise 27-28 Şubat ve 1 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’nın Haymana ilçesinde HSYK Başkan Vekili Sayın Mehmet Yılmaz’ın da katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Alanında uzman hâkim, cumhuriyet savcısı ve müfettişlerden oluşan Çalışma Grubu tarafından, genel oturumlarda etik ilkeler belgesinde yer alacak hükümler düzenlenmiş; grup oturumlarında ise hâkim, cumhuriyet savcısı ve müfettişlere yönelik özel davranış rehberlerinin oluşturulmasına devam edilmiştir. Ulusal ve uluslararası uzmanların katkılarıyla gerçekleşen toplantılarda etik metninin genel yapısı da gözden geçirilerek netleştirilmiştir.

Etik ilkeler belgesinin ve etik rehberin büyük ölçüde tamamlanmasının öngörüldüğü 6. Çalışma Grubu toplantısının 31 Mart ve 1-2 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.