Forcimi i edukimit për qytetari demokratike në Shqipëri: Vizitë studimore në Shqipëri e nxënësve nga Turqia

23 Maj 2022 Shqipëri

Një grup nxënësish turq, në bashkëpunim me projektin e Këshillit të Evropës, financuar nga Sida, “Forcimi i Edukimit për Qytetarinë Demokratike në Shqipëri”, zhvilluan një vizitë studimore në Shqipëri në datat 16 deri më 20 maj. Qëllimi i kësaj vizite studimore ishte njohja e të gjithë...

Read More

Prezantohet Kuadri i Referencës së Kompetencave për Kulturë Demokratike në Universistetin e Tiranës

7 prill 2022 Tiranë

Profesorë dhe përfaqësues të stafit pedagogjiki Universitetit të Tiranës morën pjesë në një tryezë të rrumbullaët të organizuar nga Këshilli i Evropës, në bashkëpunim me Institutin për Studime Evropiane, mbi aplikimin e Kuadrit të Referencës së Kompetencave për Kulturë Demokratike si pjesë e...

Read More

Mësuesit trajnohen mbi mediat sociale, demokracinë dhe të drejtat e njeriut nëpërmjet kurseve interaktive të platformës LEMON

21 dhjetor 2021 Shqipëri

126 mësues shqiptarë të lëndës së qytetarisë demokratike dhe shkencave shoqërore, anëtarë të TeacherNet, u prezantuan me kurset LEMON të Këshillit të Evropës mbi Mediat Sociale, Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut në datat 1-20 dhjetor 2021. Këto kurse të disenjuara së fundmi, pjesë e platformës...

Read More

Fuqizimi i partneriteteve për zhvillimin e kompetencave për kulturë demokratike në sistemin arsimor në Shqipëri

5 nëntor 2021 Tiranë, Shqipëri

Institucionet partnere të projektit “Forcimi i Edukimit Demokratik Qytetar në Shqipëri” morën pjesë në Mbledhjen e Tretë të Komitetit Drejtues për të diskutuar mbi statusin aktual të aktiviteteve të projektit dhe planifikimin e mëtejshëm. Përfaqësues të lartë nga Ministria e Arsimit dhe Sportit,...

Read More

Diskutim i hapur me mësuesit rrjetit TeacherNet, në Durrës

3 nëntor 2021 Durrës, Shqipëri

Rrjeti i Mësuesve Profesionistë (TeacherNet) nisi dikutimin e hapur më 2 nëntor, në Durrës, aktivitet i krijuar në kuadër të projektit Forcimi i Edukimit për Qytetari Demokratike në Shqipëri. Mësuesit e institucioneve të arsimit parauniversitar fokusuan diskutimet në mënyrën se si mund të...

Read More

Shkolla që ëndrrojmë

1 nëntor 2021 Elbasan, Shqipëri

Përfaqësues të shkollave pilot pjesë e projektit Forcimi i Edukimit për Qytetari Demokratike në Shqipëri morën pjesë në aktivitetin #SWEDENOnTour, në Elbasan kushtuar angazhimit të nxënësve për një mjedis shkollimi më proaktiv dhe pjesëmarrës. Nxënësit dhe mësuesit e shkollës Ali Agjah në Elbasan...

Read More

Ministrja e Arsimit dhe Sportit rikonfirmon bashkëpunimin me Këshillin e Evropës në fushat e edukimit të qytetarisë demokratike dhe të të drejtave të njeriut

27 tetor 2021 Tiranë

Kreu i Zyrës së Këshillit të Evropës, Jutta Gützkow, është takuar sot me Ministren e Arsimit dhe Sportit, Evis Kushi, për ta informuar atë mbi arritjet e projektit “Forcimi i Edukimit për Qytetari Demokratike në Shqipëri”, i cili zbatohet nga Këshilli i Evropës dhe financohet nga Agjencia Suedeze...

Read More

Assessment of the level of democratic and inclusive governance and decision-making policies and practices in Albanian schools

25 August 2021

Schools provide ideal environments for children and young adults to gain hands-on experience in practicing democracy and human rights. Genuine participation in electing representatives for school decision-making bodies and participating in such bodies provides them with unique opportunities to...

Read More

Ngritje e kapaciteteve për 25 shkolla pilot: Ekipet e Zhvillimit të Shkollës trajnohen mbi indeksin e gjithëpërfshirjes dhe instrumentin e vetëvlerësimit

7 korrik 2021 Shqipëri

Gjatë periudhës 25 qershor - 6 korrik 2021, u organizuan 25 sesione trajnimi për forcimin e kulturës dhe qeverisjes demokratike në shkollë. Trajnimet u zhvilluan me Ekipet e Zhvillimit të Shkollës të krijuara në 25 shkollat e arsimit bazë dhe të mesëm në Shqipëri. Në trajnime morën pjesë rreth...

Read More

Hartimi i metodologjie për vlerësimin e politikave dhe praktikave të qeverisjes demokratike në shkolla në Shqipëri

10 Maj 2021 Tiranë

Politikat dhe praktikat e qeverisjes demokratike dhe gjithëpërfshirëse në shkollë do të vlerësohen nëpërmjet një metodologjie të përshtatur, hartuar në kuadër të projektit “Forcimi i Edukimit për Qytetari Demokratike në Shqipëri”. I pilotuar në 25 shkollat pjesmarrëse në projekt, studimi synon të...

Read More

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 18 results.