Fuqizimi i partneriteteve për zhvillimin e kompetencave për kulturë demokratike në sistemin arsimor në Shqipëri

5 nëntor 2021 Tiranë, Shqipëri

Institucionet partnere të projektit “Forcimi i Edukimit Demokratik Qytetar në Shqipëri” morën pjesë në Mbledhjen e Tretë të Komitetit Drejtues për të diskutuar mbi statusin aktual të aktiviteteve të projektit dhe planifikimin e mëtejshëm. Përfaqësues të lartë nga Ministria e Arsimit dhe Sportit,...

Read More

Diskutim i hapur me mësuesit rrjetit TeacherNet, në Durrës

3 nëntor 2021 Durrës, Shqipëri

Rrjeti i Mësuesve Profesionistë (TeacherNet) nisi dikutimin e hapur më 2 nëntor, në Durrës, aktivitet i krijuar në kuadër të projektit Forcimi i Edukimit për Qytetari Demokratike në Shqipëri. Mësuesit e institucioneve të arsimit parauniversitar fokusuan diskutimet në mënyrën se si mund të...

Read More

Shkolla që ëndrrojmë

1 nëntor 2021 Elbasan, Shqipëri

Përfaqësues të shkollave pilot pjesë e projektit Forcimi i Edukimit për Qytetari Demokratike në Shqipëri morën pjesë në aktivitetin #SWEDENOnTour, në Elbasan kushtuar angazhimit të nxënësve për një mjedis shkollimi më proaktiv dhe pjesëmarrës. Nxënësit dhe mësuesit e shkollës Ali Agjah në Elbasan...

Read More

Ministrja e Arsimit dhe Sportit rikonfirmon bashkëpunimin me Këshillin e Evropës në fushat e edukimit të qytetarisë demokratike dhe të të drejtave të njeriut

27 tetor 2021 Tiranë

Kreu i Zyrës së Këshillit të Evropës, Jutta Gützkow, është takuar sot me Ministren e Arsimit dhe Sportit, Evis Kushi, për ta informuar atë mbi arritjet e projektit “Forcimi i Edukimit për Qytetari Demokratike në Shqipëri”, i cili zbatohet nga Këshilli i Evropës dhe financohet nga Agjencia Suedeze...

Read More

Assessment of the level of democratic and inclusive governance and decision-making policies and practices in Albanian schools

25 August 2021

Schools provide ideal environments for children and young adults to gain hands-on experience in practicing democracy and human rights. Genuine participation in electing representatives for school decision-making bodies and participating in such bodies provides them with unique opportunities to...

Read More

Ngritje e kapaciteteve për 25 shkolla pilot: Ekipet e Zhvillimit të Shkollës trajnohen mbi indeksin e gjithëpërfshirjes dhe instrumentin e vetëvlerësimit

7 korrik 2021 Shqipëri

Gjatë periudhës 25 qershor - 6 korrik 2021, u organizuan 25 sesione trajnimi për forcimin e kulturës dhe qeverisjes demokratike në shkollë. Trajnimet u zhvilluan me Ekipet e Zhvillimit të Shkollës të krijuara në 25 shkollat e arsimit bazë dhe të mesëm në Shqipëri. Në trajnime morën pjesë rreth...

Read More

Hartimi i metodologjie për vlerësimin e politikave dhe praktikave të qeverisjes demokratike në shkolla në Shqipëri

10 Maj 2021 Tiranë

Politikat dhe praktikat e qeverisjes demokratike dhe gjithëpërfshirëse në shkollë do të vlerësohen nëpërmjet një metodologjie të përshtatur, hartuar në kuadër të projektit “Forcimi i Edukimit për Qytetari Demokratike në Shqipëri”. I pilotuar në 25 shkollat pjesmarrëse në projekt, studimi synon të...

Read More

Prezantohet rrjeti i mësuesve profesionistë të edukimit për qytetari demokratike në Shqipëri

3 mars 2021 Shqipëri

Në virgjilje të 7 marsit, Ditës Kombëtare të Mësuesve, një rrjet me 125 mësues profesionitë të edukimit për qytetari demoraktike, u prezantua nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Rrjeti do të shërbej si një platformë ku do të shkëmbehen praktikat të mira dhe do diskutohen ide dhe zgjidhje...

Read More

Zyrtarët e arsimit dhe shoqëria civile të përkushtuar në forcimin e edukimit për qytetari demokratike në Shqipëri

29 janar 2021 Tiranë, Shqipëri

Një vit më parë, Këshilli i Evropës (CoE), në partneritet me Agjencinë Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (Sida) filloi zbatimin e projektit gjithëpërfshirës "Forcimi i edukimit për qytetari demokratike në Shqipëri" bazuar në standardet dhe praktikat më të mira të Këshillit të...

Read More

Videokonferenca "Edukimi për Qytetari Demokratike”

20 nëntor 2020

Mbi 100 përfaqësues nga Kuvendi i Shqipërisë, Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, institucionet arsimore, partnerët e zhvillimit dhe organizatat e shoqërisë civile debatuan për të ardhmen e edukimit për qytetari demokratike dhe për të drejtat e njeriut në Shqipëri në një videokonferencë të...

Read More

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 15 results.