Загальна декларація прав людини

(Стислий виклад)

Стаття 1
Право на рівність
 
Стаття 2
Свобода від дискримінації
 
Стаття 3
Право на життя, на свободу і на особисту недоторканість
 
Стаття 4
Свобода від рабства
 
Стаття 5
Свобода від катувань і поводження, що принижує гідність
 
Стаття 6
Право людини на визнання її правосуб’єктності
 
Стаття 7
Право на рівність перед законом
 
Стаття 8
Право на поновлення у правах компетентним судовим органом
 
Стаття 9
Свобода від безпідставного арешту і вигнання
 
Стаття 10
Право на справедливе публічне слухання справи
 
Стаття 11
Право вважатися невинною, доки винність не буде встановлена
 
Стаття 12
Свобода від втручання в особисте і сімейне життя, від посягання на недоторканність житла, тайну кореспонденції
 
Стаття 13
Право вільно покидати і повертатися у країну
 
Стаття 14
Право шукати притулку від переслідувань в інших країнах
 
Стаття 15
Право на громадянство й на його зміну
Стаття 16
Право одружуватися і засновувати сім’ю
 
Стаття 17
Право на володіння майном
 
Стаття 18
Свобода переконань і релігії
 
Стаття 19
Свобода думки та інформації
 
Стаття 20
Право на свободу мирних зборів та асоціацій
 
Стаття 21
Право брати участь в управлінні і у вільних виборах
 
Стаття 22
Право на соціальне забезпечення
 
Стаття 23
Право вільно вибирати роботу і входити до професійних спілок
 
Стаття 24
Право на відпочинок і дозвілля
 
Стаття 25
Право на відповідний життєвий рівень
 
Стаття 26
Право на освіту
 
Стаття 27
Право на участь у культурному житті громади
 
Стаття 28
Право на соціальний порядок, що викладений у цьому Документі
 
Стаття 29
Суспільні обов’язки важливі для вільного і повного розвитку
 
Стаття 30
Свобода від втручання держави, групи осіб або окремих осіб у викладені вище права
 

Авторське право © 1999 Ресурсний центр з прав людини Університету штату Міннесота. Розмножено с дозволу. (Copyright © 1999 Human Rights Resource Centre, University of Minnesota. Reproduced with permission)