(Резюме)

Конвенція є першим юридично обов’язковим багатостороннім документом, що стосується захисту національних меншин в цілому. Її метою є захищати існування національних меншин в рамках відповідних територій Сторін. Конвенція спрямована на сприяння повній та реальній рівності національних меншин шляхом створення належних умов, що дозволяють їм зберігати і розвивати свою культуру і зберігати свою самобутність. 

Конвенція встановлює принципи, що стосуються осіб, що належать до національних меншин, у сферах суспільного життя, таких як:

 • Недискримінація
 • Просування ефективної рівності
 • Сприяння та збереження культури, релігії, мови і традицій
 • Свобода мирних зібрань
 • Свобода асоціацій
 • Свобода вираження думок
 • Свобода думки, совісті і релігії
 • Право на доступ і використання засобів масової інформації
 • Свобод, що стосуються мови та освіти
 • Транскордонні контакти і співробітництво
 • Участь в економічному, культурному та суспільному житті
 • Заборона примусової асиміляції. 

Механізм моніторингу Конвенції базується на звітах, які держави-учасниці зобов’язані надавати. Остаточна відповідальність за розгляд доповідей покладається на Комітет Міністрів Ради Європи, але Консультативний комітет експертів допомагає Комітету Міністрів.

Консультативний комітет складається з членів у кількості до 18 осіб, що обираються Комітетом Міністрів з кандидатів, запропонованих державами-сторонами. Не всі країни можуть мати одного зі своїх кандидатів у Комітеті. Ті кандидати, які не обрані, розміщуються в резервному списку додаткових членів. Консультативний комітет уповноважений отримувати інформацію з інших джерел, ніж доповіді держав. Наприклад, він може також організувати зустрічі з представниками влади і незалежних джерел. Консультативний комітет може також проводити поїздки в держави при розгляді їхніх доповідей, в ході якого Комітет проводить зустрічі з представниками уряду, неурядових організацій, національних меншинам, науковцями та іншими зацікавленими сторонами.

КОМПАС

Посібник з освіти в області прав людини за участі молоді