Edicioni i parë i Shkollës Politike u përmbyll në Shqipëri

16 dhjetor 2021 Tiranë, Shqipëri

21 të rinj rom dhe jo-rom përfunduan edicionin e parë të Shkollës Politike rome në Shqipëri, zbatuar prej Roma Versitas dhe mbështetur prej Ekipit të Romëve dhe Udhëtarëve të Këshillit të Evropës gjatë vitit 2021 midis shkollave të tjera politike në Portugali, Itali, Greqi, Spanjë dhe Ukrainë....

Read More

Dita e të Drejtave të Njeriut – uebinare mbi zbutjen e pabarazive, avancimin e të drejtave të njeriut për romët dhe egjiptianët në nivelin vendor në Shqipëri

10 dhjetor 2021

Bashkitë shqiptare të programit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës ROMACTED II “Promovimi i qeverisjes së mirë dhe fuqizimit rom në nivelin vendor” bashkuan përpjekjet sot më 10 dhjetor, Dita e të Drejtave të Njeriut, me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike dhe...

Read More

Planet e reja të veprimit në mbështetje të romëve dhe egjiptianëve dhe LGBTI miratohen nga qeveria shqiptare

19 nëntor 2021

Aprovimi i Planeve Kombëtare të Veprimit për pakicat rome dhe egjiptiane dhe (2021-2025) dhe për komunitetin LGBTI+ (2021-2027) konfirmon angazhimin e qeverisë shqiptare për të avancuar më tej agjendat përkatëse në përputhje me standardet dhe vlerat evropiane. Bashkimi Evropian dhe Këshilli i...

Read More

Përkujtohet Dita Botërore e Gjuhës Rome në Shqipëri

9 November 2021 Tirana and Elbasan, Albania

Më 5 nëntor, Dita Botërore e Gjuhës Rome, kryetarët e 10 bashkive partrnere të programit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës ROMACTED II nënshkruan Memorandumet e Mirëkuptimit me Ministren e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastriliu dhe Kreun e Zyrës së...

Read More

10 bashki shqiptare aftësohen mbi Monitorimin dhe Vlerësimin e Planeve Vendore për Integrimin Rom dhe Egjiptian

7-10 shtator 2021

63 përfaqësues të dhjetë bashkive partnere të programit të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës ROMACTED II në Shqipëri përfunduan trajnimin e rradhës të programit në lidhje me ngritjen e kapaciteteve mbi Buxhetimin e Përgjigjshëm Rom. Një seri sesionesh trajnimi organizuar më 7-10 shtator...

Read More

Mbahen takimet e skuadrës kombëtare të fazës II të programit ROMACTED në Shqipëri

29 korrik 2021

Një seri takimesh të Ekipit Kombëtar të programit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës ROMACTED, faza II u organizuan në Shqipëri në 12 dhe 16 korrik, online. Këto takime bashkuan në rrugë virtuale stafin e programit të Këshillit të Evropës, përfaqësues të Instituti i...

Read More

Prezantohet programi ROMACTED II në nivel vendor në Shqipëri

25 qershor 2021 Shqipëri

Integrimi rom dhe respektimi për të drejtat e njeriut dhe jo diskriminimin është nën detyrimet e Shqipërisë si një prej 47 vendeve anëtare të Këshillit të Evropës, parashikuar nën Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Konventën Kuadër për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare dhe Kartën Sociale...

Read More

Festimi i 8 prillit - Dita Ndërkombëtare Rome në Shqipëri

8 prill 2021 Tiranë

Për të shënuar 50 vjetorin e Kongresit Ndërkombëtar të Romëve, të mbajtur në Londër më 1971, është organizua sot në Tiranë një konferencë virtuale mbi “Luftimin e racizmit kundër Romëve dhe Egjiptianëve: Një perspektivë që sheh nga e ardhmja”, nën kujdesin e programit ROMACTED të Bashkimit...

Read More

Publikohet në gjuhën shqipe manuali i kontekstualizuar i programit ROMACTED

16 mars 2021 tiranë, Shqipëri

Manuali i kontekstualizuar i programit ROMACTED është publikuar tashmë edhe në gjuhën shqipe. Ky manual synon të mbështesë autoritetet vendore në përmirësimin e jetës së qytetarëve të dizavantazhuar rom përmes ngritjes së kapaciteteve dhe pjesëmarrjes efektive të aktorëve në planet dhe projektet...

Read More

Publikohen 7 planet bashkiake për integrimin e pakicave rome dhe egjiptiane në Shqipëri

9 mars 2021 Shqipëri

Përpos një procesi pjesëmarrës dhe gjithëpërfshirës përmes angazhimit të ekipeve bashkiake dhe komunitare vendore, nivelit të lartë të ekspertizës dhe kontributit të lehtësuesve rom, programi ROMACTED i Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës mbështeti përgatitjen, miratimin dhe publikimin e...

Read More

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 39 results.