“Rrugëtimi ynë në luftën kundër bullizmit” përmbyll projektin në fushën e edukimit në Shqipëri

15 Prill 2019 Tiranë

100 mësues nga 21 shkollat pilot në Shqipëri u mblodhën së bashku për të diskutuar përshtypjet, mësimet e nxjerra, praktikat e zhvilluara, përvojat, sfidat dhe planet për të ardhmen në aktivitetin e fundit të shkëmbimit të përvojave (peer learning) të organizuar më datat 12,13,14 prill në Tiranë....

Read More

Ekspozita “Një zë kundër bullizmit” me punimet e nxënësve nga 21 shkollat në Shqipëri

12 Prill 2019 Tiranë

Qendra për Hapje dhe Dialog (COD) pranë Kryeministrisë, në bashkëpunim me Zyrën e Këshillit të Evropës në Tiranë dhe projektin e përbashkët të Bashkimit Evropian/Këshillit të Evropës “Lufta kundër bullizmit dhe ekstremizmit në systemin arsimon në Shqipëri” përuruan ekspozitën “Një zë kundër...

Read More

Prezantimi i Udhërrëfyesit për parandalimin e bullizmit në sistemin arsimor në Shqipëri

13 dhjetor 2018 Tiranë

Më 12 dhjetor 2018, në kuadër të projektit të përbashkët të Bashkimit Evropian/Këshillit të Evropës “Lufta kundër bullizmit dhe ekstremizmit në sistemin arsimor në Shqipëri”, u organizua në Tiranë një tryezë e rrumbullakët për prezantimin e “Udhërrëfyesit për politika që synojnë parandalimin e...

Read More

Dita Kombëtare Kundër Bullizmit festohet në Shqipëri

26 nëntor 2018 Albania

Më 21 nëntor 2018 u organizua për herë të parë në Shqipëri Dita Kombëtare Kundër Bullizmit. Në kuadër të kësaj dite, Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) organizuan një sërë aktivitetesh ndërgjegjësuese në të gjithë vendin, me...

Read More

Nxitja e kulturës demokratike në Ballkanin Perëndimor

12 nëntor 2018

Çfarë nevojitet për ndërtimin e një kulture demokratike? Ky është titulli i videos të publikuar së fundmi mbi impaktin dhe rezultatet e projekteve të edukimit nën Instrumentin Horizontal të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës që zbatohet në Shqipëri, Mal të Zi, Serbi dhe...

Read More

Bullizmi: Çështje e shëndetit publik

headline 18 maj 2018 Tiranë

Projekti i përbashkët i Bashkimit Evropian/Këshillit të Evropës “Lufta kundër bullizmit dhe ekstremizmit në sistemin arsimor në Shqipëri" u ftua nga katedra e Fakultetit të Shëndetit Publik në Tiranë për të prezantuar studentët e vitit të parë me gjetjet e studimit kombëtar mbi bullizmin dhe...

Read More

“Përfitimi nga shkëmbimi i eksperiencave ndërmjet kolegëve”

18 prill 2018 Shqipëri

Gjatë muajve mars – prill u organizuan në Berat, Durrës dhe Vlorë tri aktivitete shkëmbimi përvojash mes kolegësh që synonin forcimin e lidhjeve midis 21 shkollave pilote dhe përmirësimin e komunikimit dhe të punës në grup. Më shume se 100 mësues nga 21 shkollat pilote shkëmbyen ide dhe praktika,...

Read More

Ditë kombëtare kundër bullizmit në sistemin arsimor në Shqipëri në kuadër të projektit të edukimit

12 prill 2018 Tiranë

Me nismën e projektit të përbashkët të Instrumentit Horizontal të Bashkimit Evropian/Këshillit të Evropës “Lufta kundër bullizmit dhe ekstremizmit në sistemin arsimor në Shqipëri”, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë në Shqipëri ka vendosur të caktojë Ditën kombëtare kundër bullizmit në...

Read More

Përfitimi nga shkëmbimi i eksperiencave ndërmjet kolegëve

29 mars 2018 Shqipëri

Sot, “peer learning” konsiderohet si një prej metodave të nxënies më efektive përsa i takon shkëmbimit të njohurive dhe bashkëpunimit të ndërsjelltë. Duke marrë në konsideratë efektet e tij pozitive, projekti i edukimit do të organizojë 3 aktivitete të shkëmbimit të përvojave që do të zhvillohen...

Read More

Drejtuesit e shkollave dhe përfaqësues nga drejtoritë arsimore rajonale diskutojnë rolet e tyre në hartimin e politikave të shkollës kundër bullizmit

01 mars 2018 tiranë

Drejtues të 21 shkollave pilote dhe 13 përfaqësues nga Drejtoritë Arsimore Rajonale diskutuan rolin e drejtuesve në hartimin e politikave të shkollës kundër bullizmit në një tryezë të rrumbullakët që u organizua më 22 shkurt në Tiranë. Ekspertët e Këshillit të Evropës ndanë me pjesëmarrësit...

Read More

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 25 results.