Fituesit e konkursit të videove Fake≠Fact marrin pjesë në një vizitë studimore në Strazburg

04 Korrik 2023 Strazburg

Një grup nxënësish të shkollës “Sami Frashëri” në Tiranë, të shoqëruar nga drejtues, mësues dhe përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit patën rastin të vizitojnë në datat 27-29 qershor, zyrat e Këshillit të Evropës në Strazburg, për t’u njohur nga afër me Këshillin e Evropës. Entuziatë...

Read More

Students debate on ethics and integrity at school

7 December 2022 Tirana

Ethics and integrity at school was at the focus of the national conference organized in Tirana on 7th December 2022, marking the Week of Integrity in Albania. With the Council of Europe’s support, a session on “Schools for Integrity”, organised in the format of the “Global Café”, brought together...

Read More

“Rrugëtimi ynë në luftën kundër bullizmit” përmbyll projektin në fushën e edukimit në Shqipëri

15 Prill 2019 Tiranë

100 mësues nga 21 shkollat pilot në Shqipëri u mblodhën së bashku për të diskutuar përshtypjet, mësimet e nxjerra, praktikat e zhvilluara, përvojat, sfidat dhe planet për të ardhmen në aktivitetin e fundit të shkëmbimit të përvojave (peer learning) të organizuar më datat 12,13,14 prill në Tiranë....

Read More

Ekspozita “Një zë kundër bullizmit” me punimet e nxënësve nga 21 shkollat në Shqipëri

12 Prill 2019 Tiranë

Qendra për Hapje dhe Dialog (COD) pranë Kryeministrisë, në bashkëpunim me Zyrën e Këshillit të Evropës në Tiranë dhe projektin e përbashkët të Bashkimit Evropian/Këshillit të Evropës “Lufta kundër bullizmit dhe ekstremizmit në systemin arsimon në Shqipëri” përuruan ekspozitën “Një zë kundër...

Read More

Prezantimi i Udhërrëfyesit për parandalimin e bullizmit në sistemin arsimor në Shqipëri

13 dhjetor 2018 Tiranë

Më 12 dhjetor 2018, në kuadër të projektit të përbashkët të Bashkimit Evropian/Këshillit të Evropës “Lufta kundër bullizmit dhe ekstremizmit në sistemin arsimor në Shqipëri”, u organizua në Tiranë një tryezë e rrumbullakët për prezantimin e “Udhërrëfyesit për politika që synojnë parandalimin e...

Read More

Dita Kombëtare Kundër Bullizmit festohet në Shqipëri

26 nëntor 2018 Albania

Më 21 nëntor 2018 u organizua për herë të parë në Shqipëri Dita Kombëtare Kundër Bullizmit. Në kuadër të kësaj dite, Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) organizuan një sërë aktivitetesh ndërgjegjësuese në të gjithë vendin, me...

Read More

Nxitja e kulturës demokratike në Ballkanin Perëndimor

12 nëntor 2018

Çfarë nevojitet për ndërtimin e një kulture demokratike? Ky është titulli i videos të publikuar së fundmi mbi impaktin dhe rezultatet e projekteve të edukimit nën Instrumentin Horizontal të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës që zbatohet në Shqipëri, Mal të Zi, Serbi dhe...

Read More

Bullizmi: Çështje e shëndetit publik

headline 18 maj 2018 Tiranë

Projekti i përbashkët i Bashkimit Evropian/Këshillit të Evropës “Lufta kundër bullizmit dhe ekstremizmit në sistemin arsimor në Shqipëri" u ftua nga katedra e Fakultetit të Shëndetit Publik në Tiranë për të prezantuar studentët e vitit të parë me gjetjet e studimit kombëtar mbi bullizmin dhe...

Read More

“Përfitimi nga shkëmbimi i eksperiencave ndërmjet kolegëve”

18 prill 2018 Shqipëri

Gjatë muajve mars – prill u organizuan në Berat, Durrës dhe Vlorë tri aktivitete shkëmbimi përvojash mes kolegësh që synonin forcimin e lidhjeve midis 21 shkollave pilote dhe përmirësimin e komunikimit dhe të punës në grup. Më shume se 100 mësues nga 21 shkollat pilote shkëmbyen ide dhe praktika,...

Read More

Ditë kombëtare kundër bullizmit në sistemin arsimor në Shqipëri në kuadër të projektit të edukimit

12 prill 2018 Tiranë

Me nismën e projektit të përbashkët të Instrumentit Horizontal të Bashkimit Evropian/Këshillit të Evropës “Lufta kundër bullizmit dhe ekstremizmit në sistemin arsimor në Shqipëri”, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë në Shqipëri ka vendosur të caktojë Ditën kombëtare kundër bullizmit në...

Read More

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 27 results.