Programe finalizate

  Promovarea standardelor europene în reglementarea domeniului audiovizualului din Republica Moldova

 Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova

 Protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual în Republica Moldova

Promovarea unui sistem de justiţie penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova

Proiectul Comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei - Combaterea corupţiei prin aplicarea legii şi prevenire (CLEP)

Proiectul Comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei - Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în Republica Moldova

Consolidarea accesului la justiție pentru victimele discriminării, infracțiunilor motivate de ură și discursurilor de ură din țările Parteneriatului Estic (proiect regional PBG II )

Consolidarea capacităților actorilor din sectorul justiției pentru realizarea actului de justiție în conformitate cu standardele europene, pentru combaterea discriminării în Republica Moldova (proiect național PBG II)

Susținerea reformelor justiției penale

Consolidarea capacității avocaților și a apărătorilor drepturilor omului

Măsuri de dezvoltare a încrederii pentru regiunea fluviului Nistru

Punerea coerentă în aplicare a CEDO în Republica Moldova

CCP: