Descrierea proiectului Descrierea proiectului

"Consolidarea capacităților acotrilor din sectorul justiției pentru realizarea actului de justiție în conformitate cu standardele europene pentru combaterea discriminării în Republica Moldova" este un proiect co-finanțat de Uniuniea Europeană și Consiliul Europei și implementat de Consiliul Europei în cadrul Programului Parteneriat pentru Buna Guvernare - faza a II-a (2019-2021).

Bugetul total al proiectului constituie 655 000 Euro.

Durata proiectului: mai 2019 - decembrie 2021.

Parteneri naționali

  • Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității
  • Institutul Național de Justiție
  • Centrul de Instruire a Avocaților
Obiectiv general Obiectiv general

To deliver justice that is better aligned with European standards in the field of discrimination  in the Republic of Moldova

 

Formatorii Institutului Național de Justiție din Republica Moldova și-au consolidat cunoștințele în domeniul educației incluzive

Formatorii Institutului Național de Justiție și-au consolidat cunoștințele în domeniul educației incluzive, în cadrul unui curs de instruire destinat formatorilor, desfășurat în format on-line. Seminarul a avut loc la data de 15-16 decembrie și s-a axat pe cadrul legal internațional (Convenția...

Read More

Situația în domeniul egalității și nedescriminării prezentată la conferința dedicată aniversării de 10 ani de la adoptarea legii cu privire la asigurarea egalității

09.06.2022 Chisinau

Reprezentanți ai instituțiilor-cheie în asigurarea respectării drepturilor omului, organizații ale societății civile și asociații care reprezintă grupurile minoritare au participat astăzi la conferința dedicată aniversării a 10 ani de la adoptarea Legii cu privire la asigurarea egalității....

Read More

Procurorii și judecătorii din Republica Moldova și-au îmbunătățit cunoștințele privind remediile în cazuri de discriminare

April 27, 2022

25 procurori și judecători din țară, și-au consolidat cunoștințele privind remediile naționale și internaționale în cazuri de discriminare în cadrul unui training desfășurat online. Evenimentul desfășurat pe 27 aprilie s-a axat pe cadrul juridic internațional și cazuistica Curții Europene a...

Read More

Personalul judecătoresc din Republica Moldova și-a îmbunătățit cunoștințele privind remediile în cazurile de discriminare

16 martie

98 de angajați al sistemului judiciar din țară, și-au consolidat cunoștințele privind remediile naționale și internaționale în cazuri de discriminare în cadrul unui training desfășurat online. Evenimentul desfășurat pe 16 martie s-a concentrat pe cadrul juridic internațional și cazuistica Curții...

Read More

Consiliul Europei și Delegația Uniunii Europene au prezentat stadiul de implementare al proiectelor comune în Republica Moldova în 2021 și activitățile PBG planificate pentru 2022

3 martie

Programul comun al Uniunii Europeane și al Consiliului Europei «Parteneriatul pentru Buna Guvernare II 2019-2022 (PBG)» a organizat marți, 3 martie, curent a treia reuniune a Comitetului Director pentru Republica Moldova. Întâlnirea s-a desfășurat online și a avut scopul de a prezenta stadiul...

Read More

Reprezentanții Consiliului pentru Egalitate și-au consolidat cunoștințele în domeniul sistemelor de sancțiuni în cazuri de discriminare

Angajații Consiliului pentru Egalitate și-au consolidat cunoștințele și aptitudinile cu privire la sistemele de sancțiuni în cazuri de discriminare, participând la un atelier de lucru desfășurat la data de 17 ianuarie. În cadrul sesiunii, au fost discutate sancțiunile și recomandările în cazuri...

Read More

Personalul judiciar din instanțele Republicii Moldova și-a consolidat cunoștințele în domeniul combaterii discriminării

26 octombrie 2021 online

42 dintre grefierii instanțelor din Republica Moldova au participat la un curs de formare online în care și-au consolidat abilitățile în ceea ce privește modul de abordare a cazurilor de discriminare din perspectiva Convenției Europene a Drepturilor Omului și a legislației naționale. Instruirea a...

Read More

2021/AO/50 – 30 AUGUST 2021 – CALL FOR TENDERS – CONSULTANCY SERVICES IN THE FIELD OF EQUALITY, NON-DISCRIMINATION, TRAINING IMPACT ASSESSMENT AND ADULT TRAINING METHODOLOGY

The Council of Europe is launching the international public call for tenders for the procurement of international consultancy services to be provided within the Council of Europe Project “Strengthening the capacities of the justice sector actors to deliver justice in line with European standards,...

Read More

Formatorii Institutului Național de Justiție din Moldova și-au îmbunătățit abilitățile de a livra cursuri interactive, online și în sala de curs

13 July online

Doisprezece formatori ai Institutului Național al Justiției (INJ) au învățat cum să creeze un mediu de învățare mai propice în cadrul cursurilor de formare judiciară, indiferent de mediul în care acestea sunt desfășurate - în sala de curs sau online. Cursul online, care a avut loc pe 12 și 13...

Read More

Personalul Consiliului pentru asigurarea egalității din Republicii Moldova a fost instruit pentru a structura și articula mai bine argumentele în deciziile emise pe cazurile de discriminare

24 May 2021 Online

Consiliul Europei a facilitat un atelier online al cărui scop a fost consolidarea capacității personalului Consiliului pentru asigurarea egalității de elaborare a deciziilor emise în cazurile examinate. Atelierul a avut loc pe 14 și 24 mai 2021 și a inclus sfaturi privind structurarea...

Read More

Link-uri utile Link-uri utile
Contacte Contacte

Diana Cealic
     Ofiţeră Superioară de Proiect (Chişinău)

Elena Moisei
     Asistentă de Proiect (Chişinău)

 Milica Djunic
     Coordonatoare de Proiect (Strasbourg)

Rezultate aşteptate Rezultate aşteptate
•  Practica Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității este cosnolidată în continuare, acesta fiind capabil să își realizeze mai eficient rolul
•  Centrul de Instruire a Avocaților organizează în mod eficient cursurile de instruire
•  Este îmbunătățită capacitatea judecătorilor și procurorilor de a spori calitatea actului justiției în cazurile de discriminare, prin aplicarea standardelor europene armonizate