Despre proiect 

Proiectul Consiliului Europei ”Consolidarea protecției drepturilor omului ale refugiaților și migranților din Republica Moldova” are ca scop oferirea unui sprijin personalizat Republicii Moldova în domeniul azilului și migrației, inclusiv, în lumina situației refugiaților din Ucraina. 

Bazându-se pe corpusul amplu al standardelor Consiliului Europei, și mai ales pe jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și practicile promițătoare în domeniu, Proiectul va acorda sprijin autorităților naționale și altor actori pentru a răspunde nevoilor refugiaților și migranților și pentru a construi sisteme de migrație, azil și primire rezistente pe termen lung.

Proiectul este finanțat și implementat în conformitate cu Planul de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024. De asemenea, este realizat în corespundere cu Planul de Acțiune al Consiliului Europei privind Protecția Persoanelor Vulnerabile în Contextul Migrației și Azilului în Europa (2021-2025).

Durata: 24 luni (Octombrie 2022 – Septembrie 2024).

  Ce vrem să realizăm?

 Noutăți

— 10 Elemente pe pagina
Arata 1 - 10 din 27 rezultate.

  Cine sunt partenerii noștri naționali?

Proiectul este implementat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării, Institutul Național al Justiției, Oficiul Avocatului Poporului.

 Cine sunt beneficiarii proiectului? 

Autoritățile responsabile de gestionarea migrației și azilului, judecători, procurori, avocați, profesioniști din domeniul juridic, polițiști, membrii Oficiului Avocatului Poporului, membrii Institutului Național al Justiției, personalul din domeniul educației, sănătății și asistenței sociale, etc., refugiații, solicitanții de azil, migranții și populația Republicii Moldova, în general.

ECHIPA PROIECTULUI

 Tatiana Bedros, Coordonator Superior de Proiect

[email protected]

 Elena Sova, Asistent de Proiect

[email protected]