Planul de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020 a fost aprobat de către Comitetul de Miniștri în februarie 2017. Planul de acțiune reprezintă un instrument de programare strategică ce are ca scop alinierea în continuare a legislației, instituțiilor și practicii moldovenești la standardele europene în ceea ce privește drepturile omului, statul de drept și democrația și, astfel, să sprijine țara în îndeplinirea obligațiilor acesteia ca stat membru al Consiliului Europei. În plus, planul de acțiune reflectă prioritățile reformelor din țară, inclusiv cele identificate în Strategia de dezvoltare națională „Moldova 2020”, Strategia națională de descentralizare și alte strategii sectoriale.

Asistența Consiliului Europei vizează multiple domenii de politici, cuprinzând funcționarea instituțiilor democratice, cu o atenție sporită pe domeniul constituțional și electoral, lupta împotriva corupției, susținerea reformei în sectorul justiției, consolidarea capacităților instituțiilor naționale pentru drepturile omului, combaterea relelor tratamente și a impunității,  combaterea traficului de ființe umane, susținerea libertății și pluralismului mass-media, susținerea educației pentru cetățenie democratică, democrația locală și descentralizarea, precum și întărirea încrederii între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului.

Programele de asistență  ale Consiliului Europei implementate în Republica Moldova includ, de asemenea, un șir de programe regionale comune ale Uniunii Europene și Consiliului Europei realizate în cadrul Parteneriatului pentru Buna Guvernare (PBG). Acțiunile prevăzute în cadrul PBG sunt dedicate consolidării reformei în sectorul justiției, susținerii alegerilor libere și corecte, combaterii corupției și a crimelor cibernetice.

Planul de acțiune cuprinde în total 17 domenii de intervenție (prin intermediul programelor de asistență naționale, regionale și multilaterale) cu un buget general de aproximativ 18 milioane  Euro.

 Planul de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova (2017-2020) >> 

Planul de acțiune precedent

Planul de Acțiune al Consiliului Europei privind susținerea reformelor democratice în Republica Moldova (2013-2016) >>