Consiliul Europei este cea mai mare organizație în materie de drepturi ale omului de pe continent. Acesta cuprinde 46 de state membre, inclusiv toate statele membre ale Uniunii Europene. Toate statele membre ale Consiliului Europei au aderat la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, un tratat conceput pentru a proteja drepturile omului, democrația și statul de drept.

De la aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei din data de 13 iulie 1995, Organizația a susținut Moldova în îndeplinirea obligațiilor sale statutare și a angajamentelor specifice pentru consolidarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept.

Valori

Drepturile omului, Democrație, Statul de drept

Consiliul Europei susține libertatea de exprimare și libertatea mass-mediei, libertatea de întrunire, egalitatea și protecția minorităților. Acesta a lansat campanii pe teme precum protecția copilului, discursuri online de instigare la ură și drepturile persoanelor de etnie romă care reprezintă cea mai răspândită minoritate din Europa. Consiliul Europei ajută statele membre să lupte împotriva corupției și a terorismului și întreprinde reformele judiciare necesare. Grupul său de experți constituționali, cunoscut drept Comisia de la Veneția, oferă consiliere juridică țărilor din întreaga lume.

Consiliul Europei promovează drepturile omului prin convenții internaționale, cum ar fi Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și Convenția privind criminalitatea informatică. Acesta monitorizează evoluția statelor membre în aceste domenii și emite recomandări prin organismele de monitorizare formate din experți independenți. Statele membre ale Consiliului Europei nu mai aplică pedeapsa cu moartea.

Istoria noastră

Imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, s-a simțit la nivel general nevoia de a înființa o organizație de tip nou pentru a avea certitudinea că totalitarismul nu va mai avea niciodată a doua șansă în Europa, precum și pentru a garanta pacea, democrația și drepturile omului pe continent.

Părinții fondatori

Link to the Council of Europe History

Realizări