Drepturile omului

Report on the visit to the Republic of Moldova from 4 to 7 March 2013, Nils Muižnieks Commissioner for Human Rights of the Council of Europe

ECRI Report on the Republic of Moldova, Council of Europe (disponibil doar în limba engleză)

Analiza cazurilor de discriminare litigate de avocați, Doina Ioana Străisteanu

Legea Republicii Moldova Nr. 52 din  03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)

Venice Commission Opinion on the Law on People’s Advocate (Ombudsman) of the Republic of Moldova (disponibil doar în limba engleză)

Avizul Consiliului Europei privind Legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 a Republicii Moldova cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), Capitolul V, Mecanismul național de prevenire a torturii

 Studiu privind analiza problemelor sistemice care afectează răspunsul sistemului de protecție a copilului la exploatarea și abuzul sexual al copilului

 Cercetare a practicii judiciare privind cazurile de exploatare sexuală și abuz sexual împotriva copiilor în Republica Moldova

Raport privind evaluarea Hotărârea Guvernului nr. 270 din 08.04.2014 și nr. 143 din 12.02.2018 (Republica Moldova)

 Analiza materialelor, cursurilor, programelor și strategiilor de instruire privind exploatarea sexuală și abuzul sexual online asupra copiilor, disponibile pentru ofițerii de urmărire penală/investigație în Republica Moldova

Analiza materialelor, programelor, strategiilor de formare profesională privind exploatarea sexuală și abuzul sexual online asupra copiilor disponibile judecătorilor și procurorilor în Republica Moldova

 Aviz pe marginea proiectelor de modificare a: Legii cu privire la asigurarea egalității (Legea nr. 121); și a Legii cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (Legea nr. 298)

 Raport. Consiliul privind asigurarea egalității din Moldova: Un cadru, o strategie și un proces de monitorizare

Raport de Eficiență și eficacitat.  Recomandări ale Consiliului pentru Egalitate în cazurile în care se constată o discriminare

 Concluziile CERI cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor pentru Republica Moldova care face obiectul urmăririi intermediare. Adoptate la 30 martie 2021/ publicate pe 18 mai 2021.

 Raport cu privire la cartografierea răspunsurilor la discursul de ură în Republica Moldova

Avizul experților la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului