Oficiul este înființat în baza deciziei Secretarului General cu acordul țării vizate și sub supravegherea Comitetului de Miniștri.

Mandatul nostru:

  • Reprezentarea Secretarului General în fața autorităților din Republica Moldova;
  • Promovarea și susținerea politicilor și activităților desfășurate de autoritățile naționale, precum și a celor desfășurate de către organismele Consiliului Europei, în contextul aderării Moldovei la Consiliul Europei în calitate de membru;
  • Consilierea, susținerea și asigurarea coordonării cu autoritățile naționale în planificarea, negocierea și punerea în aplicare a activităților vizate de cooperare cu Consiliul Europei;
  • Menținerea dialogului cu toți factorii specifici interesați, inclusiv societatea civilă, în vederea identificării nevoilor de intervenție pentru dezvoltare capacității.

Obiectivul principal este de a facilita, a întreține și a consolida relațiile de lucru dintre Consiliul Europei și autoritățile naționale (în principal guvernul și parlamentul), autoritățile regionale și locale, reprezentanți ai societății civile, partidele politice și mass-media, precum și membrii comunității internaționale.

Activitățile Oficiului permit Consiliului Europei să susțină țara în îndeplinirea angajamentelor și obligațiilor sale de membru, să influențeze reformele legislative și de alt gen, să ofere expertiză în domeniile de competență ale Organizației, să dezvolte programe eficiente de formare, să implementeze activități paneuropene precum campanii tematice și altele.

Oficiul depune eforturi pentru a direcționa într-un mod mai eficient consilierea și asistența Consiliului Europei pentru susținerea procesului de reforme în Republica Moldova, mai ales în vederea promovării democrației și a bunei guvernanțe, precum și în promovarea și protejarea drepturilor omului și a statului de drept.

O atenție sporită se acordă coordonării inițiativelor cu principalii noștri parteneri interguvernamentali, cu precădere UE, OSCE, agențiile de dezvoltare bilaterală și ambasadele, precum și cu ONU și agențiile acesteia.

 Valoarea noastră adăugată

Consiliul Europei stabilește standardele paneuropene care sunt obligatorii prin lege pentru toate statele noastre membre.

Deținem mecanisme solide de monitorizare pentru a evalua respectarea acestor standarde, precum și mecanisme de punere în aplicare eficiente.

Ne asigurăm că rezultatele procedurilor de monitorizare sunt integrate în programele de asistență tehnică și de dezvoltare a capacităților.

Păstrăm un dialog constant cu factorii de decizie și cu factorii majori interesați în vederea îndeplinirii cerințelor de membru.

Istoria Oficiului

Moldova a devenit membru al Consiliului Europei pe data de 13 iulie 1995.

Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenția europeană a drepturilor omului pe data de 24 iulie 1997.

Consiliul Europei și-a început activitatea în Chișinău în iunie 1997.

În octombrie 2002, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a numit un Reprezentant Special al Secretarului General la Chișinău.

În decembrie 2010, a fost semnat Memorandumul de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Europei cu privire la Oficiul Consiliului Europei la Chișinău și la statutul său juridic.