Consiliul Europei și Uniunea Europeană - parteneri în promovarea drepturilor omului și a democrației

Consiliul Europei și Uniunea Europeană (UE) sunt organizații separate care au roluri diferite, însă complementare.

  • Consiliul Europei cooperează cu cele 46 de state membre ale sale pentru a consolida drepturile omului și democrația pe întregul continent și dincolo de acesta.
  • UE aproprie atât economic, cât și politic, cele 28 de state membre ale sale, prin armonizarea legislației și a practicilor în anumite domenii de politici.
  • Toate statele membre ale UE sunt membre ale Consiliului Europei, iar UE împărtășește valorile fundamentale care stau la baza tuturor acțiunilor Consiliului Europei.
  • Cele două organizații conlucrează strâns, în domeniile de interes comun, în special în materie de promovare a drepturilor omului și a democrației în Europa și în regiunile învecinate.
  • Cooperarea dintre Uniunea Europeană și Consiliul Europei permite fiecărei organizații să beneficieze de competențele specifice ale celeilalte, susținându-se astfel reciproc în activitatea lor.

Consiliul Europei își desfășoară activitatea într-un parteneriat strâns cu Uniunea Europeană și colaborează cu Organizația Națiunilor Unite, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și cu țările partenere din vecinătatea sa și din întreaga lume.

A nu se confunda


 


Consiliul Europei

O organizație internațională din Strasbourg, care cuprinde 46 de țări ale Europei. Aceasta a fost înființată pentru a promova democrația și a proteja drepturile omului și statul de drept în Europa.


  Conciliul European

O instituție a Uniunii Europene care este formată din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, alături de Președintele Comisiei Europene, al cărei scop este planificarea politicii Uniunii.


 Uniunea Europeană (UE)

UE are în prezent 28 de membri care și-au delegat o parte din suveranitate pentru a se putea lua decizii în mod democratic cu privire la chestiuni specifice de interes comun la nivel european. Nicio țară nu a aderat la UE fără a adera în prealabil la Consiliul Europei.


Adunarea Parlamentară

Organismul deliberativ al Consiliului Europei, care este compus din 306 reprezentanți (și același număr de supleanți) numiți de parlamentele naționale ale celor 46 de state membre.


Parlamentul European

Organismul parlamentar al Uniunii Europene, care este compus din 766 de membrii ai Parlamentului European din cele 28 de state ale Uniunii Europene aleși prin sufragiu universal.


Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Având sediul la Strasbourg, acesta este singurul organ judiciar efectiv înființat prin Convenția europeană a drepturilor omului. Aceasta are în componență câte un judecător pentru fiecare stat parte la Convenție și asigură, în ultimă instanță, că statele contractante își respectă obligațiile stabilite prin Convenție. Începând din noiembrie 1998, Curtea funcționează în regim permanent.


Curtea Internaţională de Justiţie

Organul judiciar al Organizației Națiunilor Unite, al cărei sediu se află la Haga.


 Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Are sediul la Luxemburg și asigură conformitatea cu legea în interpretarea și aplicarea tratatelor europene ale Uniunii Europene.