Descriere

Despre Partneriatul pentru Buna Guvernare

Uniunea Europeană și Consiliul Europei colaborează pentru promovarea valorilor comune ale statului de drept, libertăților și drepturilor fundamentale ale omului, și democrației pluraliste în întreaga Europă și în vecinătatea sa.

În 2014, Uniunea Europeană și Consiliul Europei au lansat o inițiativă comună: Programul Parteneriat pentru Buna Guvernare (PBG) pentru a oferi sprijin în implementarea reformelor interne în țările Parteneriatului Estic* în vederea consolidării justiției, contracararea criminalității economice, promovarea egalității și nediscriminării, promovarea accesului femeilor la justiție și combaterea violenței împotriva femeilor, în conformitate cu standardele europene.

PBG a fost conceput în strânsă consultare cu Uniunea Europeană și actorii naționali, în conformitate cu planurile de acțiune ale Consiliului Europei specifice țării și cu prioritățile Uniunii Europene pentru regiunea Parteneriatului estic. Programul are trei faze succesive: PBG I (2015-2018), PBG II (2019-2022), PBG III (2023-2027).

Progresul în agenda de aderare la UE este în centrul atenției pentru Ucraina și Republica Moldova, la fel ca și perspectivele europene îmbunătățite pentru Georgia. Programul Parteneriat pentru Buna Guvernare va continua, de asemenea, să sprijine Armenia și Azerbaidjanul. Se prevede, de asemenea, să sprijine cooperarea cu forțele democratice și societatea civilă din Belarus .

Proiecte curente

Sprijin pentru modernizarea în continuare a managementului instanțelor în Republica Moldova

 Website  Fișa proiectului  

Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova

  Website   Fișa proiectului

Combaterea discriminării, a discursurilor motivate de ură și a crimelor motivate de prejudecată în Republica Moldova

  Website   Fișa proiectului

fișe informative ale Proiectelor regionale curente

Accesul femeilor la justiție: implementarea standardelor Consiliului Europei privind egalitatea de gen și violența împotriva femeilor

  English

Consolidarea măsurilor de prevenire și combatere a criminalității economice în regiunea Parteneriatului Estic

 English

Promovarea egalității și a nediscriminării: către societăți mai rezistente și incluzive

 English

Proiecte finalizate

Deși Parteneriatul pentru Buna Guvernare nu include activități cu participarea autorităților din Belarus, în conformitate cu politica UE de ne-cooperare cu autoritățile publice și înterprinderile de stat din Belarus consacrată în Concluziile Consiliului European din octombrie 2020, activitățile pot fi organizate cu reprezentanții societății civile și ai forțelor democratice din Belarus, după caz, în conformitate cu Concluziile Consiliului European din februarie 2022 și cu Hotărârea reprezentnaților permanenți ai statelor membre ale Consiliului Europei din martie 2022.

 

Link-uri utile