Despre proiect 

Obiectivul principal este de a acorda suport autorităților din Republica Moldova pentru a îmbunătăți funcționarea sistemului judiciar prin consolidarea eficienței și a calității instanțelor judecătorești și printr-un sistem mai performant de executare silită a hotărârilor judecătorești.

Scopul acestuia este de a facilita un sistem de monitorizare a progresului reformelor în domeniul justiției și de a permite adoptarea de politici bazate pe informație obiectivă privind volumul de lucru și performanța instanțelor. Alte obiective vizează îmbunătățirea procesului de colectare, raportare și analiză a datelor privind eficiența și calitatea serviciilor oferite de instanțele judecătorești și a sistemului de executare, dar și consolidarea mecanismelor de transparență și responsabilizare.

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei și implementat de Consiliul Europei în cadrul Programului Parteneriat pentru Buna Guvernare – faza a II-a (2019-2022).

 Cadrul general al proiectului

În luna aprilie 2014, Uniunea Europeană și Consiliul Europei au convenit implementarea activităților de cooperare coordonată cu Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus – țările Parteneriatului estic UE – în cadrul programului Parteneriat pentru Buna Guvernare. Faza I a programului (PBGI) a început în anul 2015 și a fost finalizată în anul 2018; a doua fază a programului (PBGII) a fost lansată în anul 2019 și va se va desfășura până în august 2022.

Aceste activități de cooperare vizează consolidarea capacității țărilor Parteneriatului estic, care sunt State membre ale Consiliului Europei, cu excepția Belarusului, de implementare a reformelor interne pentru o mai bună aliniere cu standardele europene în domeniile drepturilor omului, democrației și statului de drept.

 Care sunt rezultatele așteptate ?

Echipa proiectului

 Leonid ANTOHI, Coordonator de proiect (Strasbourg)

 Ruslan GREBENCEA, Ofițer superior de proiect (Chisinau)

 Tatiana TRIBOLO, Asistent de proiect (Chisinau)

 

 

fișa de proiect

 Engleză | Română

 

 

 Cine sunt beneficiarii proiectului ?

Publicul larg și justițiabilii vor beneficia de o protecție îmbunătățită a drepturilor lor prin oferirea promptă de servicii judiciare de înaltă calitate.

Părțile în litigii civile și administrative vor beneficia de o executare efectivă, mai promptă și mai eficientă a hotărârilor judecătorești.

Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești și Institutul Național al Justiției vor beneficia de îndrumări, consolidarea capacităților instituționale și instruire pentru membri și personal.

 Cine sunt partenerii naționali ?

Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție, Institutul Național al Justiției, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești