Rezultat scontat 

Executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și administrativă este îmbunătățită prin intermediul implementării instrumentelor Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ) de analiză a funcționării și eficienței sistemului de executare.