Echipa Oficiului Consiliului Europei la Chișinău se alătură campaniei „16 Zile de Activism Împotriva Violenței în Bază de Gen”

În fiecare an, începând cu 25 noiembrie, până pe 10 decembrie, întreaga comunitate internaţională, precum şi guvernele naţionale, îşi unesc eforturile pentru a celebra împreună cele 16 Zile de Activism Împotriva Violenţei în Bază de Gen. Oficiul Consiliului Europei la Chișinău s-a alăturat...

Read More

Comisia Națională specializată pentru Protecția Copiilor împotriva Exploatării Sexuale și a Abuzurilor Sexuale a fost echipată cu o nouă metodologie de monitorizare

Violența împotriva copiilor adoptă diferite forme, inclusiv bullying, hărțuirea, neglijarea, violență domestică, violență online, inclusiv hărțuirea , exploatarea sexuală și abuzul sexual, traficul de copii, precum și violența de la egal la egal. Adoptată în 2007, Convenția de la Lanzarote pentru...

Read More

Un nou curs electronic privind soluționarea litigiilor electorale pentru judecătorii moldoveni

25.11.2022 Chișinău

Primul modul al unui curs electronic privind soluționarea litigiilor electorale a fost elaborat și lansat de Consiliul Europei, în cooperare cu Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, Institutul Național al Justiției și Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral din Republica...

Read More

Trainers of the National Institute of Justice of the Republic of Moldova enhanced their knowledge on reasonable accommodation

8 trainers of the National Institute of Justice have broadened their knowledge on reasonable accommodation within an online training of trainers. The training session held on November 24’th, focused on the international legal framework and the case law of the European Court of Human Rights...

Read More

Reuniunea Comitetului Director privind implementarea Planului de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2019-2022: Analiza progresului și planurile de dezvoltare

Înalți oficiali ai autorităților din Republica Moldova și ai instituțiilor publice naționale implicate în activitățile programatice ale Planului de Acțiune, precum și reprezentanți ai Secretariatului Consiliului Europei și ai Oficiului Consiliului Europei de la Chișinău, au participat la prima...

Read More

Judicial staff, judges and prosecutors enhanced their knowledge on national and international standards on an effective remedy and the prohibition of discrimination

52 judges, prosecutors, and judicial staff have broadened their knowledge on international and national standards on non-discrimination within two online training sessions. Training sessions held on November 7’th and November 9’th, focused on the international legal framework and the case law of...

Read More

Un instrument nou de combatere a discursului de ură în alegeri

headline 10.11.2022 Republica Moldova

Consiliul Europei a elaborat împreună cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral al Republicii Moldova (CICDE) un e-curs privind combaterea discursului instigător la ură în alegeri, găzduit pe platforma de învățare la distanță a CICDE. Cursul online oferă instruire principalilor...

Read More

Guvernanța pe mai multe niveluri: Promovarea consultării și a dialogului în Republica Moldova

La 13 octombrie 2022, Congresul Autorităților Locale și Regionale, în parteneriat cu Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), a organizat o masă rotundă pentru a consolida dialogul și a promova consultarea eficientă în Republica Moldova. Evenimentul a fost deschis de către directorul...

Read More

Dimensiunea digitală a violenței împotriva femeilor în Republica Moldova

La 8 noiembrie 2022, Consiliul Europei a organizat un seminar privind dimensiunea digitală a violenței împotriva femeilor. Evenimentul, care a fost moderat de La Strada Moldova, a reunit actorii cheie, inclusiv autorități naționale, societatea civilă și sectorul privat, pentru a identifica pașii...

Read More

Vizita de studiu a delegației Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Inspectoratului Național de Probațiune la Consiliul Europei

Chisinau, Republic of Moldova

15 reprezentanți ai Ministerului Justiției, ai Administrației Naționale a Penitenciarelor și ai Inspectoratului Național de Probațiune au efectuat o vizită de studiu la sediul Consiliului Europei din Strasbourg, Franța, în perioada 2-4 noiembrie. Vizita de studiu le-a permis participanților să...

Read More

Promovarea reabilitării psihosociale a pacienților în instituțiile de psihiatrie din Republica Moldova

Chișinău, Republica Moldova

În cadrul unei mese rotunde desfășurate la Chișinău, a fost prezentată o Notă conceptuală și un Plan de acțiuni pentru reabilitarea psihosocială a pacienților, inclusiv a pacienților aflați la tratament prin constrângere și la expertiza psihiatrică medico-legală, în instituțiile de psihiatrie din...

Read More

Reuniunile grupului de lucru privind implementarea pilonilor de Pedepsire și Politici Coordonate ale Convenției de la Istanbul

Proiectul Consiliului Europei „Sprijin în implementarea Convenției de la Istanbul în Republica Moldova” în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale a convocat pe data de 4 noiembrie Grupurile de Lucru privind implementarea Pilonilor „Pedepsire” și „Politici Integrate” ai...

Read More

Interviul lunii octombrie: Combaterea și prevenirea discursurilor de ură și a infracțiunilor motivate de prejudecată în rândul grupurilor și comunităților vulnerabile din Republica Moldova

Ura, sub diverse forme în care se manifestă online sau offline, are un impact major asupra coeziunii societății. Fiind printre cele mai moderne forme de discriminare, poate duce la alte încălcări grave ale drepturilor omului. Contestarea stereotipurilor și a atitudinilor negative față de...

Read More

Ofițeri de poliție instruiți de către colegii lor formatori pentru a identifica și investiga cazurile de discriminare și infracțiuni motivate de ură în rândul grupurilor vulnerabile

Primii 50 de ofițeri de urmările penală și ordine publică și-au îmbunătățit cunoștințele și competențele profesionale în materie de combatere a infracțiunilor motivate de ură, promovarea egalității și nedescriminării, în cadrul primelor instruiri în cascadă, organizate în perioada 25-27 octombrie...

Read More

Reuniunile grupurilor de lucru privind implementarea pilonilor de prevenire și protecție ai Convenției de la Istanbul

Cu sprijinul Proiectului „Sprijinirea implementării Convenției de la Istanbul în Republica Moldova”, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a convocat Grupurile de lucru pe pilonii „Prevenire” și „Protecție” ai Convenției Consiliului Europei pentru prevenirea și punerea în aplicare a combaterii...

Read More

Colectarea de date privind egalitatea, elaborarea de politici și ghidare în rândul instituțiilor de egalitate din Europa de Sud/Est dotate cu noi instrumente pentru abordarea discursului de ură

Cel de-al treilea și ultimul atelier de lucru pe tema "Abordarea discursului de ură prin îmbunătățirea colectării de date" pentru instituțiile de egalitate din Balcanii de Vest și din țările Parteneriatului Estic, a avut loc în perioada 18-19 octombrie 2022, la Strasbourg. Ca și alte două...

Read More

Provocările și bunele practici pentru prevenirea și combaterea exploatării sexuale a copiilor și a abuzurilor sexuale online discutate de către instituțiile de profil și sectorul privat

Ritmul de dezvoltare a tehnologiilor informaționale, numărul sporit de cazuri de ademenire a minorilor în scopuri sexuale și lipsa mecanismelor de raportare a materialelor de abuz sexual a copiilor sunt provocările cu care se confruntă autoritățile abilitate în investigarea cazurilor de...

Read More

Promovarea drepturilor copiilor, inclusiv a copiilor migranți și refugiați în vizorul Comitetului de Coordonare a Proiectului Consiliului Europei „Protecția copiilor împotriva violenței și prevenirea acesteia, inclusiv în mediul online în Republica Moldova”

Reprezentanții instituțiilor și autorităților centrale din Republica Moldova, reprezentanți ai comisiilor parlamentare de profil și organizațiile societății civile, în calitate de observatori, s-au întrunit în data de 18 octombrie 2022 la a doua ședință din acest an a Comitetului de Coordonare a...

Read More

Modelul elvețian de curriculum centrat pe competențe studiat de experții moldoveni în educație

17 October 2022 Chisinau, Moldova

14 profesioniști din domeniul educației au studiat abordarea multidisciplinară a Cadrului de Referință al Competențelor pentru Cultura Democratică și implicațiile acestuia asupra predării și învățării în școlile elvețiene, în cadrul unei vizite de studiu în Elveția, organizată de proiectul...

Read More

Centrul de Instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor din Republica Moldova și-a consolidat abilitățile de a oferi un nou curs cu privire la minorii și tinerii adulți în detenție

Chisinau, Republic of Moldova

În cadrul unei sesiuni - pilot, echipa Centrului de Instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor (CI ANP) și-a îmbunătățit cunoștințele și abilitățile profesionale în predarea unui nou curs privind lucrul cu minorii și tinerii adulți în detenție, destinat specialiștilor din sistemul...

Read More

Școală electorală pentru tineri înaintea alegerilor locale din 16 octombrie

7-9 octombrie 2022 Republica Moldova

Pe parcursul celor trei zile de eveniment 23 de participanți din satul Sălcuța, raionul Căușeni, comuna Ialpujeni, raionul Cimișlia și satul Braniște, raionul Rîșcani au participat activ la Școala Electorală desfășurată în afara Chișinăului, pentru alegătorii care votează pentru prima dată....

Read More

Judecătorii și procurorii instruiți despre utilizarea riscului dezordinilor publice ca temei de aplicare a arestării preventive și arestului la domiciliu

Chișinău

25 de judecători și procurori din Republica Moldova au participat la o instruire cu privire la aplicarea și prelungirea măsurilor procesuale de constrângere, în mod special utilizarea riscului dezordinilor publice ca temei de aplicare a arestării preventive și arestului la domiciliu. Seminarul a...

Read More

Jurnaliștii din Republica Moldova informați despre noile prevederi și provocări ale reformei legislației electorale

30.09-01.10.2022 Chișinău

14 jurnaliști din presa scrisă și online, de la posturile TV și Radio din Republica Moldova și angajații Direcției Comunicare, Relații Publice și Mass-media a Comisiei Electorale Centrală a Republicii Moldova au participat în zilile de 30 septembrie și 1 octombrie curent, la Școala Electorală...

Read More

Parajuriștii au fost instruiți să ofere asistență juridică primară refugiaților, apatrizilor și solicitanților de azil în timp util, calitativ și eficient

35 de parajuriști din întreaga țară au fost instruiți să ofere asistență juridică primară refugiaților, apatrizilor, solicitanților de azil, beneficiarilor de protecție internațională, cât și persoanelor nedocumentate. Timp de patru zile ei au învățat de la experții Consiliului Europei cum să...

Read More

Mai mulți tineri cineaști din Republica Moldova au avut oportunitatea să învețe despre producerea documentarelor despre drepturile omului

23.09.2022 Chisinau, Moldova

În perioada 19-23 septembrie 2022, proiectul Oficiului Consiliului Europei la Chișinău „Susținerea Pluralismului Media și a Libertății de Exprimare în Republica Moldova,” împreună cu Departamentul de Film Documentar al radiodifuzorului public „Telefilm-Chișinău” a organizat școala de film...

Read More

Personalul Comisiei Electorale Centrale își consolidează cunoștințele și abilitățile de supraveghere a finanțării politice

21-22.09.2022 Chișinău

Experții Consiliului Europei au elaborat și livrat pe parcursul a două zile o instruire privind implementarea metodologiilor de supraveghere a finanțării politice. Auditoriul țintă a fost personalul Direcții de Control și Supraveghere a Finanțării Partidelor Politice și a Campaniilor Electorale...

Read More

Interviul lunii septembrie. Focus : Prevenirea și combaterea violenței față de femei și fete

Amploarea fenomenului violenței față de femei și fete, în special a violenței în familie denotă o realitate în care siguranța cotidiană este amenințată. În ciuda progresului legislativ și politic în acest domeniu în Republica Moldova, cercetările și datele oficiale arată că acesta rămâne o...

Read More

Promovarea egalității și nediscriminării în Republica Moldova

Proiectul comun "Consolidarea accesului la justiție prin mecanisme non-judiciare de compensare pentru victimele discriminării, ale infracțiunilor motivată de ură și ale discursurilor de incitare la ură" a oferit două granturi pentru societatea civilă din Republica Moldova, orientate spre sporirea...

Read More

Actorii cheie în prevenirea torturii din Republica Moldova și-au îmbunătățit capacitățile de organizare a vizitelor preventive în penitenciare

16 septembrie 2022 Chișinău

Membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii și reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului au participat în perioada 13-16 septembrie 2022 la o amplă sesiune de instruire și de coaching la fața locului pentru a-și îmbunătăți capacitățile de organizare a vizitelor preventive în penitenciare....

Read More

Zilele europene ale patrimoniului 2022 aduc în centrul atenției „Moștenirea durabilă”

Patrimoniul durabil este tema Zilelor europene ale patrimoniului în 2022: în focus este rolul activ al comunităților în construirea unui viitor mai durabil și mai rezistent pentru patrimoniul european, în contextul schimbărilor de mediu și al riscurilor aferente. Zilele europene ale...

Read More