Autoritățile de aplicare a legii din Republica Moldova își consolidează capacitatea de a combate violența digitală împotriva femeilor

14-16 February 2024 Chisinau, Republic of Moldova

În perioada 14-16 februarie 2024, Consiliul Europei a organizat un atelier de lucru de trei zile la Chișinău, care a avut ca scop consolidarea capacităților reprezentanților autorității de aplicare a legii și ale judecătorilor din Republica Moldova de a aborda violența digitală împotriva...

Read More

Parlamentul Republicii Moldova inițiază discuții legislative pentru combaterea violenței digitale împotriva femeilor

13 February 2024 Chisinau, Republic of Moldova

La 13 februarie 2024, vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova, Doina Gherman, a inițiat o discuție publică ce vizează combaterea violenței digitale împotriva femeilor. Susținut de Consiliul Europei și UNFPA Moldova, evenimentul a marcat un pas important în angajamentul autorităților...

Read More

Poliția Republicii Moldova – susținută în combaterea discriminării și a infracțiunilor motivate de prejudecată

19 februarie 2024                                                                               Chișinău, Republica Moldova

Discriminarea și infracțiunile motivate de prejudecată sunt provocări semnificative pentru coeziunea socială, bunăstarea individuală și siguranța comunității. Ofițerii de poliție joacă un rol crucial în acest sens, promovând egalitatea, protejând categoriile de persoane vulnerabile și, în cele...

Read More

Reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii și judecători au participat la un seminar despre libertatea de exprimare a judecătorilor

12-13 februarie 2024 Chișinău, Republica Moldova

În perioada 12-13 februarie 2024, Consiliul Europei a organizat un seminar pe subiectul libertății de exprimare a judecătorilor, la care au participat 27 de reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dar și judecători de la Curtea Supremă de Justiție și Curtea de Apel....

Read More

Consiliul Europei sprijină consolidarea capacităților de investigare a cazurilor de spălare a banilor comise prin utilizarea activelor virtuale a organelor de urmărire penală din Republica Moldova

13 - 14 februarie 2024 Chișinău, Republica Moldova

Peste 30 de specialiști din domeniul aplicării legii, inclusiv procurori, ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigație din cadrul Centrului Național Anticorupție, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, Procuraturii Anticorupție și Procuraturii pentru Combaterea Criminalității...

Read More

PACE monitors welcome continued progress on reforms in Moldova, which should now deliver tangible results

12 February 2024 Chisinau, Republic of Moldova

Following a visit to Chișinău and Comrat from 4 to 7 February 2024, the PACE co-rapporteurs for the monitoring of the Republic of Moldova, Pierre-Alain Fridez (Switzerland, SOC) and Zanda Kalniņa-Lukaševica (Latvia, EPP/CD), have welcomed continued progress on the far-reaching reforms of...

Read More

Profesioniștii din domeniul juridic, mai aproape de nevoile refugiaților și a solicitanților de azil

12 februarie 2024 Chișinău, Republica Moldova

Cursul HELP – „Azilul și drepturile omului”, destinat judecătorilor, avocaților și procurorilor din Republica Moldova, a fost lansat la Chișinău. În cadrul instruirii s-a pus accent pe conceptele-cheie, cadrul internațional și cel european (Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei și...

Read More

Rezultatele studiului exploratoriu privind factorii de risc în infracțiunile sexuale juvenile și serviciile disponibile pentru minori au fost consultate cu profesioniștii din domeniu

9 februarie 2024 Chișinău, Republica Moldova

Peste 130 de profesioniști din diverse domenii, inclusiv asistență socială, protecția copilului, autorități din domeniul aplicării legii, dar și reprezentanți ai societății civile, au participat la evenimentul online, de prezentare și consultare a Studiului exploratoriu privind factorii de risc...

Read More

Asigurarea dreptului la recunoașterea legală a genului, discutată cu actorii cheie din Republica Moldova

22 ianuarie 2024     Chișinău, Republica Moldova

Consiliul Europei a facilitat o platformă comună de discuții între autoritățile statului și organizațiile societății civile care fac parte din comunitatea LGBTI. Accentul a fost pus pe asigurarea dreptului la recunoașterea legală a genului pentru cetățenii Republicii Moldova, prin prisma...

Read More

Council of Europe is hiring Project Assistants

Are you motivated, organised and with an eye for details? Would you like to contribute to the activities of an International Organisation working for human rights, democracy and the rule of law? Are you interested in contributing to the justice reform in the Republic of Moldova? If so, our job...

Read More

Reprezentanții Ministerului Justiției al Republicii Moldova au vizitat sediul Consiliului Europei de la Strasbourg

31 ianuarie – 1 februarie 2024         Strasbourg

Timp de două zile, în perioada 31 ianuarie - 1 februarie 2024, 11 reprezentanți ai Ministerului Justiției al Republicii Moldova (MJ) au vizitat sediul Consiliului Europei (CoE) din Strasbourg.

Read More

CALL FOR TENDER - illustration services for the Resilience Journal for adolescents

6 February 2024 Chisinau, Republic of Moldova

In the framework of the Project ”Strengthening the human rights protection of refugees and migrants in the Republic of Moldova” funded and implemented under the Council of Europe Action Plan for the Republic of Moldova for 2021-2024, the Council of Europe is looking for Interested providers for...

Read More

Tinerii Ambasadori Europeni transmit un mesaj puternic și clar de la Budapesta: Spuneți NU urii!

17-19 ianuarie 2024 Budapesta, Ungaria

Peste 50 de tineri ambasadori europeni (TAE) din Balcanii de Vest și din statele Parteneriatului Estic (dintre care 5 din Republica Moldova) s-au familiarizat cu tehnicile de combatere ale discursului instigator la ură și discriminării. Experiența le va permite tinerilor participanți la...

Read More

Provocările cu care se confruntă comunitatea roma din Republica Moldova, discutate la Oficiul Consiliului Europei la Chișinău

29 ianuarie 2024 Chișinău, Republica Moldova

Echipa Oficiului Consiliului Europei la Chișinău a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții comunității roma din Republica Moldova. În cadrul întâlnirii au fost discutate provocările cu care se confruntă comunitatea roma din punct de vedere socio-economic dar și cultural-identitar.

Read More

Implementarea Strategiei de reformă a administrației publice și agenda pentru o guvernare deschisă - discutate de conducerea Oficiului Consiliului Europei la Chișinău cu Artur Mija, secretarul general al Guvernului Republicii Moldova

26 ianuarie 2024 Chișinău, Republica Moldova

Progresele înregistrate în procesul reformării administrației publice, dar și rezulatele reuniunii Comitetului Director privind implementarea Planului de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024, s-au numărat printre subiectele discutate de Falk LANGE, șeful Oficiului...

Read More

Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii și judecători au participat la o instruire în domeniul comunicării

25 ianuarie 2024 Chișinău, Republica Moldova

20 de reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dar și judecători au participat la un curs de instruire în domeniul comunicării. Participanții au analizat contextul comunicării instituționale a CSM și tehnicile de gestionare ale reputației, și-au îmbunătățit abilitățile de...

Read More

Uniunea Europeană și Consiliul Europei continuă să sprijine reformele necesare în procesul integrării europene a Republicii Moldova, prin intermediul Parteneriatului pentru Buna Guvernare

23 ianuarie 2024 Chișinău, Republica Moldova

Uniunea Europeană și Consiliul Europei sprijină autoritățile Republicii Moldova în implementarea reformelor interne, importante în procesul de integrare europeană a țării și pentru beneficiul cetățenilor săi.

Read More

Planul de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024: Comitetul Director a evaluat impactul

23 ianuarie 2024 CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

Cea de-a doua ședință a Comitetului Director al Planului de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024 s-a desfășurat la Chișinău, cu participarea autorităților naționale și a instituțiilor publice implicate în programul de activități, precum și a reprezentanților...

Read More

Monitorizarea discursului sexist în cadrul alegerilor locale generale

October - November 2023 Republic of Moldova

Comportamentul și discursul sexist în perioada electorală din toamna anului 2023, a fost monitorizat în mediul online, de Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, în cooperare cu Asociația Obștească Gender Centru, membră a Platformei pentru Egalitate de Gen. Monitorizarea s-a făcut în baza...

Read More