Consiliul Europei depune eforturi pentru a susține Republica Moldova în vederea respectării de către aceasta a standardelor Organizației și a statului de drept printr-o serie de mecanisme care monitorizează evoluția Republicii Moldova sub aceste aspecte.

Comitetul de Miniştri

- Nicu Popescu, Ministrul Afacerilor Externe
- Daniela Cujbă, Ambasador, Representant Permanent al Consiliului Europei din ianuarie 2022

Adunarea Parlamentară

Republica Moldova este reprezentată în Adunarea parlamentară de către o delegație formată din 5 reprezentanți și 5 supleanți.

Congresul Autorităților Locale și Regionale

Republica Moldova este reprezentată în Congres de către o delegație formată din 5 reprezentanți și 5 supleanți.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

- Judecătorul Curții Europene a Drepturilor Omului: Valeriu Griţco.
- Cereri alocate unui organism decizional (*) în 2017: 650
- Hotărâri în 2017: 16, dintre care în 12 cazuri a fost constatată cel puțin o încălcare a Convenției Europene pentru Drepturile Omului.

Comisarul pentru Drepturile Omului

Comisarul pentru Drepturile Omului este o instituție independentă în cadrul Consiliului Europei, care este abilitată să promoveze cunoașterea și respectarea drepturilor omului în cele 47 de state membre ale Consiliului Europei.

Tratatele Consiliului Europei