Despre ce e proiectul

Proiectul “Consolidarea reformelor din sistemul penitenciar, de probațiune și de îngrijire a sănătății în instituțiile de tip închis din Republica Moldova” este finanțat prin și în conformitate cu prioritățile strategice de cooperare așa cum sunt formulate în Planul de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024.

Consolidarea sectorului justiției rămâne una dintre prioritățile majore ale Republicii Moldova, așa cum este accentuat în Planul de acțiuni al Guvernului Republicii Moldova pentru 2020-2023 și prevăzut în proiectul Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova-2030” dar și în proiectul Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024. Aceste documente strategice sunt focusate pe continuitatea eforturilor anterioare care vizează sporirea independenței, imparțialității și calității justiției, creșterea profesionalismului specialiștilor din domeniul juridic și asigurarea integrității și eficienței întregului sector.

Justificarea continuării reformelor în domeniul justiției penale în Republica Moldova se bazează pe analiza constatărilor și recomandărilor organelor de monitorizare ale Consiliului Europei, ale Comitetului european pentru prevenirea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante (CPT), precum și pe hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) emise cu privire la Republica Moldova. Ultimul raport CPT în urma unei vizite foarte recente în țară în perioada 28 ianuarie - 7 februarie 2020 și publicată la 15 septembrie 2020, a scos în evidență existența unui număr considerabil de probleme și măsuri care trebuie întreprinse fără întârziere: precum, inter alia, violența între deținuți, ierarhiile informale din penitenciare, deficitul de personal în penitenciare, lipsa serviciilor corespunzătoare de asistență medicală și lipsa programelor de tratament și a informațiilor privind garanțiile pacienților din instituțiile psihiatrice.

Proiectul se bazează pe realizările planurilor de acțiune anterioare ale Consiliului Europei pentru Republica Moldova, în special pe rezultatele proiectelor implementate între 2015 și 2020, și anume, Programul „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova” (01 martie 2018 – 28 februarie 2021) și Proiectul „Sprijinirea reformelor justiției penale în Republica Moldova” (2015 - 2018). Proiectul este focusat pe consolidarea continuă a realizărilor activității în țară a Misiunii Norvegiene de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova (NORLAM), încheiate în iunie 2017.

Durata: 36 luni (1 martie 2021 – 29 februarie 2024).

 Ce vrem să realizăm

 Cine sunt partenerii noștri?

Proiectul este implementat în cooperare cu Ministerul Justiției, Inspectoratul Național de Probațiune, Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Centrul de Medicină Legală.

  Cine sunt beneficiarii?

Angajați ai sistemului penitenciar (managementul și personalul de primă linie), personalul medical și cel non-medical din penitenciare, personalul sistemului de probațiune, consilieri de probațiune, personalul medical și non-medical al instituțiilor psihiatrice. Beneficiarii finali ai Proiectului sunt utilizatorii sistemului justiției: deținuții, infractori, pacienții instituțiilor psihiatrice (inclusiv pacienții aflați la tratament prin constrângere) și, în cele din urmă, populația generală a Republicii Moldova.

ECHIPA PROIECTULUI ECHIPA PROIECTULUI

Violeta FRUNZE

Ofițer principal de proiect

Violeta.FRUNZE [at] coe.int

 

Stanislav PAVLOVSCHI,

Coordonator de proiect

Stanislav.PAVLOVSCHI [at] coe.int

 

Ala CONDROVA

Asistent de proiect

Ala.CONDROVA [at] coe.int

 

Contact us
Acest camp este mandatoriu.
Acest camp este mandatoriu.
Acest camp este mandatoriu.