Informaţie despre proiect

Proiectul are drept scop susținerea Republicii Moldova în vederea consolidării răspunsului statului la cazurile de exploatare sexuală și abuz sexual asupra copiilor, prin implementarea eficientă a Convenției Lanzarote și a altor standarde internaționale relevante, precum și promovarea practicilor prietenoase copiilor pentru profesioniștii din domeniul juridic și din alte domenii. Proiectul are trei componente cheie care se axează pe:

1. armonizarea cadrului juridic și de politici;

2. consolidarea capacităților profesioniștilor; şi

3. îmbunătățirea nivelului de conștientizare privind prevenirea și protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual.

Proiectul are o durată de 15 luni, începând din 15 octombrie 2018 până la 15 ianuarie 2020 și este implementat în cadrul Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova (2017-2020). Acesta a fost elaborat în baza Strategiei Consiliului Europei pentru Drepturile Copilului (2016-2021) și este parte a Programului "Construirea unei Europe pentru și cu copiii".

context

Republica Moldova a ratificat Convenției Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, denumită "Convenția Lanzarote" în anul 2011. Convenția Lanzarote reprezintă cel mai ambițios și cuprinzător document juridic internațional, care vizează prevenirea și protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual, precum și urmărirea penală a infractorilor și promovarea cooperării internaționale în aceste domenii.

Comitetul Părţilor, denumit și Comitetul Lanzarote, este responsabil de monitorizarea implementării Convenției. Republica Moldova a participat la prima rundă de monitorizare privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale şi abuzurilor sexuale în cercul de încredere (2014-2018) şi participă în prezent la cea de-a doua rundă de monitorizare privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale facilitate de tehnologiile informației și comunicații (2017).

Orientările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind justiția în interesul copilului (2010) reamintesc, promovează și consolidează multiple standarde universale și europene. Orientările conferă o dimensiune regională concretă standardelor privind drepturile copilului concepute la nivel internațional, în deosebi Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului (1989) și Orientările Națiunilor Unite privind Justiția în proceduri cu implicarea copiilor victime și martori ai infracțiunilor (2005). Orientările se bazează pe Convenția Europeană a Drepturilor Omului și pe jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, ale cărei hotărâri sunt obligatorii.

Recomandarea CM / Rec (2018)7 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind liniile directoare referitoare la respectarea, protecţia și realizarea drepturilor copilului în mediul digital, adoptată anul trecut, stabilește standarde inovatoare la nivel internațional, care oferă copiilor o protecție mai bună și instrumente necesare pentru siguranța online, în calitate lor de deținători de drepturi într-o lume digitală.

Proiectul promovează implementarea acestor standarde internaționale și se bazează pe progresele înregistrate și activitățile întreprinse deja la nivel național. Standardele și politicile naționale relevante includ: Legea nr. 338 din 15.12.1994 cu privire la drepturile copilului, Hotărârea nr. 434 din 10.06.2014 privind aprobarea Strategiei pentru protecția copilului pentru anii 2014-2020, Planul de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2017-2020, precum și concluziile și recomandările Mesei rotunde "Implementarea Convenției Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual: provocări și bune practici", organizată în comun de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Consiliul Europei, la 21-22 februarie 2018, la Chișinău.

noutăţile proiectului
Documente de proiect
Resurse ale consiliului europei

Lucia Popescu

Coordonatoare de proiect,

Oficiul Consiliului Europei la Chişinău

[email protected]   

 

Victoria Fonari

Asistentă de proiect,

Oficiul Consiliului Europei la Chişinău

[email protected]   

 

Oficiul Consiliului Europei la Chişinău

strada Vlaicu Pircalab 63, Sky Tower, etajul 4

Chişinău, MD-2012, Republica Moldova

 

Mirka Honko

Coordonatoare superioară de proiect, Divizia pentru drepturile copilului, DG II - Direcția demnitate umană și egalitate, Strasbourg

[email protected]