Despre ce este proiectul?

Încălcări privind interzicerea tratamentului inuman sau degradant, inclusiv condițiile precare de detenție și îngrijirea medicală necorespunzătoare, legalitatea detenției și problemele conexe, lipsa unui remediu eficient, investigațiile ineficiente ale cazurilor de rele tratamente comise în custodia poliției și instituțiile penitenciare, etc. sunt câteva dintre problemele cheie identificate în hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) cu privire la Republica Moldova (Levința, Corsacov, I.D., Șarban v. Moldova). Aceste hotărâri reprezintă, de asemenea, unele dintre cele mai mari grupuri de cauze, aflate pe rol la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. Unele dintre soluțiile la aceste probleme necesită reforme semnificative în domeniul justiției penale.

Necesitatea continuării reformelor în domeniul justiției penale în Republica Moldova se bazează, de asemenea, pe analiza constatărilor și recomandărilor emise de organismele statutare de monitorizare și a celor stabilite în baza tratatelor Consiliului Europei, și anume: Adunarea Parlamentară și Comitetul pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante (CPT).

Proiectul ”Consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova” face parte din efortul continuu al Consiliului Europei de a susține Republica Moldova în realizarea obligațiilor sale în domeniul drepturilor omului în calitate de stat membru al Organizației. Proiectul este finanțat de Planul de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024.

Proiectul este în conformitate cu prioritățile și obiectivele strategice de cooperare prezentate în Planul de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024 și Strategia privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024.

Proiectul urmărește obiectivul general de a asigura în continuare o mai bună respectare a drepturilor omului în funcționarea sistemului de justiție penală din Republica Moldova, prin acordarea de asistență autorităților naționale în construirea unui sistem de justiție penală, care funcționează în mod eficient, în conformitate cu standardele europene privind drepturile omului, în baza principiilor umanizării, resocializării și justiției restaurative.

Proiectul are ca scop consolidarea în continuare a sistemului de justiție penală din Republica Moldova în domenii aferente combaterii relelor tratamente și stabilirea unei abordări mai umane față de aplicarea pedepselor în cauzele penale.

Durata: 46 luni (1 martie 2021 - 31 decembrie 2024).

 Ce vrem să realizăm?

 Cine sunt partenerii noștri?

Proiectul este implementat în parteneriat cu: Parlamentul, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura, Uniunea Avocaților, Oficiul Avocatului Poporului (Instituția Ombudsmanului), Consiliul Național pentru Prevenirea Torturii (Mecanism Național de Prevenire a Torturii), Institutul Național de Justiție.


 Cine beneficiază de proiect?

Beneficiari direcți: judecători, procurori, avocați, polițiști, angajați ai Oficiului Avocatului Poporului, membrii Consiliului Național pentru Prevenirea Torturii și alți actori din domeniul justiției penale. Beneficiarii finali sunt utilizatorii sistemului de justiție, părțile la procesul penal.

Aliona COJOCARU

Coordonatoare de proiect,

Oficiul Consiliului Europei la Chișinău,

 Aliona.Cojocaru [at] coe.int

 

Nicoleta MORARU

Asistent de proiect,

Oficiul Consiliului Europei la Chișinău,

 Nicoleta.Moraru [at] coe.int