Despre proiect 

Drepturile sociale reprezintă valori europene fundamentale consacrate într-o serie de angajamente formale asumate de către statele membre ale Consiliului Europei, inclusiv Republica Moldova. Respectarea și promovarea drepturilor sociale sunt esențiale pentru realizarea unei democrații durabile în Republica Moldova.

Standardele Consiliului Europei în domeniul drepturilor sociale și economice sunt consacrate în Carta Socială Europeană. Comitetul European al Drepturilor Sociale supraveghează implementarea Cartei de către Statele părți prin intermediul procedurii reclamațiilor colective și a sistemului de raportare. La data de 8 noiembrie 2001, Republica Moldova a ratificat Carta Socială Europeană revizuită, acceptând 63 dintre cele 98 paragrafe. Aceasta nu a acceptat Protocolul adițional care prevede un sistem de reclamații colective.

În perioada ianuarie 2023 – decembrie 2025, Consiliul Europei va implementa proiectul „Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova” (în continuare – proiect), care este primul proiect cu drepturi depline implementat de către Consiliul Europei în domeniul dreptului la muncă în Republica Moldova. Proiectul face parte din Planul de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2021-2024 și este co-finanțat de către Agenția Austriacă de Dezvoltare și Consiliul Europei.

Proiectul urmărește obiectivul general de a respecta dreptul la muncă în conformitate cu standardele internaționale, și a facilita accesul persoanelor din grupurile vulnerabile la învățământul profesional tehnic și angajarea ulterioară a acestora.

Proiectul va acorda atenție corespunzătoare priorităților stabilite în diferite documente strategice precum Strategia de dezvoltare „Educația 2030”, Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, avizul Comisiei Europene privind cererea Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană, dar și Strategia Cadru a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare împreună cu Parteneriatul Estic al Uniunii Europene pentru Republica Moldova.

Durata proiectului: 36 luni (ianuarie 2023 – decembrie 2025).

 
 

 

 Ce ne propunem să realizăm

 Noutăți

 Cine sunt partenerii noștri?

Proiectul este implementat în cooperare cu Comisia parlamentară „Comisia protecţie socială, sănătate și familie”, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratul de Stat la Muncii, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (și subdiviziunile teritoriale), Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova, Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, instituțiile de învățământ profesional tehnic selectate.

 Cine sunt beneficiarii proiectului?

De acest proiect va beneficia personalul din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii; profesioniști din domeniul juridic (judecători, avocați); reprezentanți ai Instituției naționale a drepturilor omului și ai societății civile specializați în oportunități egale; reprezentanți ai sindicatelor, conducerea, profesorii și studenții instituțiilor de  învățământ profesional tehnic; persoane din grupurile vulnerabile/defavorizate, în special, persoanele cu dizabilități, persoane de etnie romă, femei de etnie romă, tineri NEET. Beneficiarii finali constituie populația generală, care beneficiază de consolidarea protecției dreptului la muncă.

 


 

ECHIPA PROIECTULUI

Veronica DOBRIOGLO

Coordonatoare superioară de proiect,

Oficiul Consiliului Europei la Chișinău

[email protected] 

Eugen CHIHAI

Coordonator de proiect,

Oficiul Consiliului Europei la Chișinău

[email protected]

Elena SCURTU

Asistentă de proiect,

Oficiul Consiliului Europei la Chișinău

[email protected]