Despre ce e proiectul?

Proiectul reprezintă o continuitate a cooperării anterioare cu autoritățile Republicii Moldova în domeniul violenței împotriva femeilor și violenței domestice prin proiectul „Activități de conștientizare privind Convenția de la Istanbul în Republica Moldova”, implementat în perioada 2020-2021. Proiectul a promovat cunoștințe și a generat vizibilitate pentru a crește înțelegerea cu privire la scopurile, valorile și conținutul Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) pentru a sprijini autoritățile statului în deschiderea drumului către ratificarea acesteia.

Acest proiect nou va acționa ca o foaie de parcurs pentru a sprijini autoritățile din Republica Moldova în primii pași de implementare a Convenției de la Istanbul și este, de asemenea, în conformitate cu instrumentele de politică națională. Pentru a realiza acest scop, proiectul va continua să crească gradul de conștientizare între diverși actori privind Convenția de la Istanbul și alte standarde de egalitate de gen în Republica Moldova. Proiectul va încerca, de asemenea, să consolideze capacitatea părților cheie implicate în prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, protejarea victimelor și urmărirea penală a infractorilor, precum și avansarea către o coordonare eficientă între părțile responsabile, în conformitate cu Convenția de la Istanbul.

  Care este cadrul legal?

Violența împotriva femeilor este una dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului, o formă de discriminare împotriva femeilor și un obstacol în calea atingerii unei egalități mai mari între femei și bărbați la nivel mondial. În ciuda progresului legislativ și de politici în acest domeniu în Republica Moldova, cercetările demonstrează că aceasta rămâne o problemă. Un studiu PNUD privind violența împotriva femeilor în familie (2011) a concluzionat că 63% dintre femeile din Republica Moldova au suferit de violență psihologică, fizică sau sexuală din partea partenerului în timpul vieții și 1 din 10 femei a suferit abuz economic. Cifrele au fost mai mari pentru femeile din zonele rurale, femeile în vârstă și/sau femeile separate/divorțate. În plus, un sondaj condus de OSCE privind violența împotriva femeilor în Moldova, publicat în iulie 2019, a arătat că 40% dintre femei au suferit violență fizică și/sau sexuală din partea unui partener sau a unui non-partener de la vârsta de 15 ani. Observațiile finale ale CEDAW privind cel de-al șaselea raport periodic al Republicii Moldova din 2020 evidențiază necesitatea formării specialiștilor în domeniu și a combaterii stereotipurilor de gen.

Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei este recunoscută pe scară largă ca unul dintre principalele standarde juridice și cel mai cuprinzător tratat internațional pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (VÎF/VD). Convenția de la Istanbul urmărește toleranța zero față de o astfel de violență prin cei patru piloni ai săi: prevenirea violenței, protejarea victimelor și urmărirea penală a făptuitorilor într-un cadru de cooperare interinstituțional care va promova nediscriminarea și demnitatea umană.

Republica Moldova a ratificat Convenția de la Istanbul în octombrie 2021. Aceasta a demonstrat angajamentul autorităților moldovenești de a pune capăt VÎF/VD și de a integra standardele internaționale și cele mai bune practici în acest domeniu. Sprijinirea implementării acesteia și eliminarea continuă a concepțiilor greșite despre convenție va ajuta autoritățile din Republica Moldova să îndeplinească standardele acesteia.

   Ce vrem să realizăm?

 

 Cine sunt partenerii noștri?

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne și Institutul Național al Justiției.

De asemenea, proiectul cooperează cu diferite instituții ale statului și organizații neguvernamentale, organizații internaționale și ambasade care lucrează în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței domestice în Republica Moldova.

 Cine sunt beneficiarii proiectului?

Activitățile proiectului vizează autoritățile statului, societate civilă, mass-media, profesioniști din domeniul juridic, asistenți sociali, victimele violenței împotriva femeilor și ale violenței domestice etc.

contacte

The project is implemented by the Capacity Building and Co-operation Projects Unit at the Council of Europe’s Gender Equality Division:

Marta BECERRA, Head of Unit

Marta.Becerra[at]coe.int

Anna LUNGU, Project Manager

Anna.Lungu[at]coe.int

together with the Council of Europe Office in Chisinau:

Elena MOISEI, Senior Project Officer

Elena.Moisei[at]coe.int

Elena CBOTARI, Project Assistant

Elena.Cebotari[at]coe.int