Context istoric

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie, cunoscută și sub numele de Convenția de la Istanbul după orașul în care a fost promovată pentru semnare acum 10 ani, la 11 mai 2011. Este cel mai amplu instrument juridic internațional care stabilește angajamente obligatorii pentru prevenirea și combaterea violenței față de femei. Treizeci și patru de state membre ale Consiliului Europei au ratificat-o, doisprezece au semnat-o - împreună cu Uniunea Europeană - și servește drept bază pentru acțiunea multor țări din afara Europei.

Convenția de la Istanbul recunoaște violența față de femei ca o încălcare a drepturilor omului și o formă de discriminare a femeilor. Bazată pe o abordare axată pe necesitățile victimelor, Convenția oferă instrumente practice pentru a asigura protecția femeilor și fetelor, siguranța și abilitarea acestora. Aceasta se încadrează în obiectivul mai larg de realizare a egalității între femei și bărbați.

În ultimii 10 ani, Convenția a îndrumat numeroase state în avansarea legislației și politicilor lor pentru a preveni și combate, în mod efficient, violența față de femei. Convenția face diferența dintre femei și fete și reprezintă un instrument important de advocacy. Sărbătorirea aniversării de 10 ani înseamnă sărbătorirea puterii sale transformatoare și unirea tuturor actorilor cheie în jurul acestui tratat de referință.

Mituri și fapte

 

 Video despre Convenția de la Istanbul:   Mituri  Fapte
Sistemul actual

 

 Video despre modul în care funcționează acum sistemul de asistență pentru victimele violenței împotriva femeilor și violenței domestice în Republica Moldova și cum va fi îmbunătățit.