Despre ce este proiectul?

Proiectul “Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova” este implementat în vederea soluționării necesităților stringente ale țării, care sunt strâns legate de procesele de reformă inițiate de Guvernul Republicii Moldova și obligațiile acestora de a implementa standardele internaționale de combatere a corupției. 

Proiectul este conceput să producă un impact legislativ, de politici și institutional, prin abordarea recomandărilor restante sau parțial implementate din cea de-a patra rundă de evaluare a GRECO - Grupul de state împotriva corupției al Consiliului Europei. În acest scop, proiectul va desfășura un set cuprinzător de intervenții, incluzînd analize legislative / de reglementare și strategice, evaluări de riscuri și activități de consolidare a capacităților, menite să consolideze capacitățile instituțiilor de a implementa recomandările GRECO.

 


 Care este cadrul general?

Proiectul a demarat la data de 1 iunie 2020, cu o durată de 18 luni și un buget de 250.000 USD. Proiectul este finanțat de Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii, Departamentul de Stat al SUA. Consiliul Europei și, mai precis, Direcția Criminalitate Economică și Cooperare, Departamentul Acțiune contra Crimei, Direcția Generală pentru Drepturile Omului și Supremația Legii, este responsabil de implementarea activităților din cadrul acestui proiect.

Principalii parteneri ai proiectului sunt Ministerul Justiției al Republicii Moldova, Autoritatea Națională de Integritate, Consiliul Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii și Institutul Național al Justiției.

Scopul proiectului este de a spori capacitățile instituțiilor de a implementa recomandările GRECO. Acțiunile proiectului vor oferi sprijin direct autorităților pentru a remedia deficiențele identificate în cadrul celei de-a patra runde de evaluăre GRECO, astfel încât să alinieze măsurile autorităților moldovenești la standardele internaționale și bunele practici pentru prevenirea și combaterea corupției.

Documente Tehnice Documente Tehnice

 Sumarul proiectului ENG / RO

 Documente tehnice:

Revizuirea componenței și funcționalității Consiliului Superior al Magistraturii ENG RO

Revizuirea componenței și funcționalității Consiliului Superior al Procurorilor ENG RO

Revizuirea cadrului legislativ național privind răspunderea disciplinară a procurorilor ENG RO

Mecanisme de verificare a integrității judecătorilor în procesul selecției și promovării în sistemul judecătoresc ENG / RO

Analiza cadrului legislativ, procedurilor interne, organizării și eficacității Autorității Naționale de Integritate ENG / RO

Inspecția Judiciară din Republica Moldova: Analiză și propuneri privind legislația și practicile interne ENG / RO


 Ce vrem să realizăm?

Contacte Contacte

 Zahra Ahmadova, Coordonator de proiect (Strasbourg)

Zahra.AHMADOVA [at] coe.int

 Nadejda Plamadeala, Ofițer Superior de Proiect (Chișinău)

Nadejda.PLAMADEALA [at] coe.int

 Ina Camerzan, Asistent Lingvistic de Proiect (Chișinău)

Ina.CAMERZAN [at] coe.int

 Cine sunt partenerii noștri?

Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală, Institutul Național al Justiției, Autoritatea Națională de Integritate, Organizațiile Societății Civile.


 Cine beneficiază de proiect?

Proiectul vizează următoarele instituții: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală, Institutul Național al Justiției, Autoritatea Națională de Integritate. În cele din urmă, principalul beneficiar este populația generală, care beneficiază de autorități mai puternice capabile să prevină și să combată corupția.


 Link-uri utile