27 septembre / Septembris 2018

Ministère de la Justice, Brivibas blvd 36, entrance from Terbatas street, Riga (Lettonie)

 

 

Cette conférence a réuni des représentants du monde universitaire, des professionnels de la justice, des institutions judiciaires de différents pays européens et de la République de Lettonie afin d'explorer comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour soutenir le travail des professionnels du droit et des tribunaux et garantir une meilleure qualité de la justice.

Elle a mis en évidence les principes et les valeurs qui devraient guider l'application de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires.

Konferencē pārstāvji no akadēmiskajām aprindām, tiesu institūcijām (no dažādām Eiropas valstīm un Latvijas Republikas), kā arī tieslietu speciālisti tiks aicināti diskutēt par tehnoloģiju jautājumiem, lai izpētītu, kā mākslīgais intelekts var tikt izmantots, lai atbalstītu juridisko profesiju pārstāvju un tiesu darbu, kā arī garantētu labāku tiesvedības kvalitāti.

Uzmanība tiks vērsta principiem un vērtībām, kurām vajadzētu vadīt mākslīgā intelekta izmantošanu tiesu sistēmās.

Programme, présentations, biographies des intervenants à la Conférence