Duke bashkuar forcat rreth një traktati historik për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje

 

Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje, e njohur gjithashtu si Konventa e Stambollit sipas qytetit në të cilin u hap për nënshkrim 10 vjet më parë, më 11 maj 2011, është instrumenti ligjor ndërkombëtar më i gjerë në përcaktimin e detyrimeve detyruese për sa i përket parandalimit dhe luftës kundër dhunën ndaj grave. Tridhjetë e katër shtete anëtare të Këshillit të Evropës e kanë ratifikuar atë, dymbëdhjetë e kanë nënshkruar atë - së bashku me Bashkimin Evropian - dhe përdoret si bazë për veprim nga shumë vende jashtë Evropës.

Konventa e Stambollit njeh dhunën ndaj grave si shkelje të të drejtave të njeriut dhe një formë diskriminimi ndaj tyre. Bazuar në një qasje të përqendruar tek viktima, ajo ofron mjete praktike për të siguruar mbrojtjen e grave dhe vajzave, sigurinë dhe fuqizimin e tyre. Këto i lidh me një qëllim më të gjerë - atë të arritjes së barazisë midis grave dhe burrave.

Gjatë 10 viteve të fundit, Konventa ka udhëhequr shtete të shumta në avancimin e legjislacionit dhe politikave të tyre në mënyrë që të parandalojnë dhe luftojnë në mënyrë efektive dhunën ndaj grave. Konventa bën një ndryshim për gratë dhe vajzat dhe përfaqëson një mjet të rëndësishëm advokimi. Të festosh përvjetorin e saj të 10-të do të thotë të festosh fuqinë e saj transformuese dhe të bashkohesh pas këtij traktati historik.

  • Eksploroni faqen e internetit të monitorimit të vendit tuaj për të parë se si ka përparuar zbatimi i Konventës së Stambollit
  • Shikoni dokumentarin mbi Konventën e Stambollit dhe ndikimin e tij: në dispozicion së shpejti!
  • Eksploroni tendencat dhe sfidat në zbatimin e Konventës së Stambollit në një rishikim horizontal të të gjitha raporteve të vlefshme të vlerësimit bazë të GREVIO-s: në dispozicion së shpejti!